Professionals Enrere

Subministrament de cèl·lules hematopoètiques en fresc

PRG035

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La seguretat del subministrament de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) és essencial per garantir l'eficàcia del trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH).

Les CPH han de ser subministrades en contenidors que garanteixin la integritat del producte i la seguretat del personal que realitza el transport.

Mètode

Les CPH en fresc se subministren en contenidors rígids, validats per mantenir la temperatura de transport segons unes especificacions determinades. No han de permetre fugues líquides ni canvis de pressió.

En el cas de fer servir acumuladors de temperatura congelats, aquests no han d'estar en contacte directe amb el producte.

El transport s'ha de confiar a personal específicament capacitat i format.

No han de passar per raigs X.

Valors de referència

La temperatura de transport ha de ser d'entre 2 i 8 °C.

Informació sobre l’espècimen

Producte: subministrament de CPH en fresc.

Tub: no és aplicable.

Volum: depèn del tipus de producte (afèresi o moll d'os), i de la manipulació a la qual ha estat sotmès.

Caducitat: 72 hores 

Instruccions de transport: 2-8 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: 2-8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: PRG035

Descripció de la prova: quan un producte de CPH es distribueix sense necessitat de criopreservació.

Sinònims: CPH en fresc.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: quan un producte de CPH es distribueix sense necessitat de criopreservació, s'aplica la tarifa PRG035. Normalment aquests productes s'utilitzen en trasplantaments al·logènics i poden anar associats a una tarifa d'obtenció (si aquesta es fa al BST), recepció i control, i d'algun tipus de processament, si es demana. La tarifa inclou els controls de qualitat de l'alliberament del producte i el transport fins a l'hospital.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin