Professionals Enrere

Infusió de cèl·lules hematopoètiques

BT600

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La infusió de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) per al trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) és l'últim pas crític per garantir la seguretat i eficàcia del procés.

En general, el personal a càrrec del pacient realitza la infusió. No obstant això, en alguns casos la pot realitzar el personal encarregat de la descongelació.

Mètode

El procediment d'infusió és similar al que es realitza per a la majoria de components sanguinis.

S'utilitza un filtre NO leucoreductor (> 170-200 µ) o irradiat. Únicament es pot administrar de manera concomitant amb sèrum fisiològic.

La infusió ha de començar de manera lenta i amb una observació suficient per detectar reaccions adverses. Després es pot augmentar la velocitat d'infusió fins a arribar a la velocitat tolerable per al pacient.

En finalitzar la infusió cal fer un rentat amb sèrum fisiològic per assegurar l'administració de tot el contingut de la bossa.

Valors de referència

El temps d'infusió de CPH d'afèresi és d'entre 10 i 30 minuts.

El temps d'infusió d'MTA és de menys de 10 minuts.

El temps d'infusió de CPH d'hematies o plasma reduït és d'entre 5 i 30 minuts.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH infosa.

Tub: no és aplicable.

Volum: 20-80 ml en cas d'MTA. Menys de 150 ml en cas de CPH.

Caducitat: 30 minuts en cas d'MTA. 60 minuts en cas de CPH.

Instruccions de transport: no és aplicable.

Instruccions d'emmagatzematge: no és aplicable.

Informació administrativa

Codi BST: BT600.

Descripció de la prova: acció d'infusió de CPH d'afèresi o moll d'os, o MTA.

Sinònims: CPH-I.

Secció: Banc de Sang territorial.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: aquesta tarifa s'aplica quan la infusió d'un producte en fresc o postdescongelació la fa el personal del BST dels hospitals (BT600).

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin