Professionals Enrere

Recepció i control de cèl·lules hematopoètiques

PRG036

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

Per garantir que les cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) i les cèl·lules mononucleades (CMN) compleixen uns requisits mínims per al seu ús, per exemple, trasplantament o processament, cal caracteritzar els productes en rebre'ls.

Mètode

Les CPH i les CMN s'han de determinar en la seva recepció:

- Quantificació, enumeració i viabilitat: és molt important conèixer la quantitat de cèl·lules, subtipus i la seva viabilitat amb tècniques de citometria per determinar la qualitat dels productes i descartar danys durant la col·lecta.

- Funció i potència: els tests de potència in vitro són marcadors subrogants de potència in vivo.

- Identificació: la verificació de l'etiquetatge permet garantir la traçabilitat del producte.

- Contaminació microbiològica: per reduir el risc als pacients cal verificar l'esterilitat dels productes.

Valors de referència

Viabilitats per sobre del 95% en cas d'afèresi, > 90% en cas de moll d'os o sang de cordó.

Informació sobre l’espècimen

Producte: no és aplicable.

Tub: no és aplicable.

Volum: depèn del tipus de producte.

Caducitat: depèn del tipus de producte.

Instruccions de transport: depèn del tipus de producte.

Instruccions d'emmagatzematge: depèn del tipus de producte.

Informació administrativa

Codi BST: PRG036.

Descripció de la prova: tasques de revisió del producte, alta a l'aplicació, etiquetatge, etc., i els controls de qualitat (recompte cel·lular i de progenitors, viabilitat cel·lular, etc.) que s'apliquen a tots els productes rebuts al laboratori.

Sinònims: no és aplicable.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: la tarifa PRG036 inclou el cost del processament (revisió del producte, alta a l'aplicació, etiquetatge, etc.) i els controls de qualitat (recompte cel·lular i de progenitors, viabilitat cel·lular, etc.) que s'apliquen a tots els productes rebuts al laboratori.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin