Professionals Enrere

Reducció de plasma de cèl·lules hematopoètiques

BT104

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

Algunes afèresis de cèl·lules hematopoètiques requereixen una reducció de plasma. Aquest procés es pot realitzar quan:

1. Un producte s'ha de congelar: per reduir el volum i, per tant, la quantitat d'espai i de sulfòxid de dimetil[T1]  (DMSO).

2. Hi ha incompatibilitat ABO menor amb isohemaglutinines per sobre d'un llindar de seguretat.

3. Hi ha un excés de volum d'un producte (> 20 ml/kg pacient).

Mètode

El servei de reducció de volum portat a terme pel Servei de Teràpia Cel·lular (Laboratori de Teràpia Cel·lular) es realitza de manera automatitzada en sistema tancat per disminuir el temps i risc de contaminació.

El procés consisteix en la centrifugació i separació dels components cel·lulars, garantint la preservació de la capa cel·lular. La quantitat d'eliminació de plasma varia en funció de la necessitat clínica.

Valors de referència

La pèrdua de cel·lularitat del procés de reducció de volum ha de ser inferior al 10%.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH/CMN per afèresi.

Tub: no és aplicable.

Volum: menys de 200 ml.

Caducitat: 72 hores.

Instruccions de transport: 2-8 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: 2-8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT104.

Descripció de la prova: s'aplica quan el donant de progenitors té isohemaglutinines específiques contra el grup sanguini del receptor en títol alt (incompatibilitat menor). En aquest cas, el laboratori de processament fa una depleció del plasma residual en un procediment validat (tarifa BT104). També s'aplica si cal fer una reducció de volum del producte de CPH abans d'infondre'l.

Sinònims: CPH/MNC-plasma depleted.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: aquesta tarifa també s'aplica si cal fer una reducció de volum del producte de CPH abans d'infondre'l.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin