Professionals Enrere

Criopreservació de cèl·lules hematopoètiques

BT302, BT322

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La preservació de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) o cèl·lules mononucleades (CMN) permet la preparació del malalt per rebre el trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) posteriorment a l'obtenció de les cèl·lules.

En el cas de la fabricació de medicaments de teràpies avançades (MTA), la preservació de les cèl·lules permet disposar dels resultats dels controls de qualitat abans de l'administració del medicament.

La preservació es realitza a temperatura criogènica, i ha de garantir la funcionalitat de les cèl·lules.

Mètode

La preservació es realitza mitjançant fases consecutives:

1. Introducció de la solució de congelació (agent crioprotector) a les cèl·lules.

2. Protocol de refredament mitjançant aparells amb control de la temperatura de refredament.

3. Emmagatzematge en contenidors de nitrogen líquid o fase vapor.

4. Avaluació i congelació mitjançant tubs de control.

Valors de referència

La pèrdua estimada de cèl·lules nucleades després de la congelació és < 30%.

La viabilitat esperada de les cèl·lules després de la congelació és > 70%.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH criopreservada.

Tub: vials de crioconservació de 0,5 ml congelats i emmagatzemats amb les mateixes característiques que la bossa.

Volum: volum inferior a 200 ml.

Caducitat: 28 anys.

Instruccions de transport: < -150 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: < -150 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT302, BT322

Descripció de la prova: quan un producte de CPH necessita criopreservar-se per a una utilització en el futur.

Sinònims: CPH criopreservat.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: la tarifa inclou tot el producte dividit en una o dues bosses (BT302) o en tres o més bosses (tarifa BT322), quan la quantitat de cèl·lules és molt gran o es demana expressament la criopreservació en més de dues bosses. La tarifa preveu la realització dels controls analítics de qualitat.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin