Teràpies Cel·lulars

La divisió de Teràpies Cel·lulars del Banc de Sang i Teixits (BST) té com a objectiu desenvolupar solucions cel·lulars i d'enginyeria tissular personalitzades i segures, que promoguin la salut de les persones com a fruit de la investigació pròpia o bé d'aliances amb altres institucions o empreses del sector.

El BST treballa amb voluntat de ser referència internacional tant per als pacients com per als professionals de la salut i les organitzacions sanitàries.

L'activitat de la divisió de Teràpies Celulares es focalitza en tres grans àrees d'interès: la traumatologia, l'hematologia i la immunologia.

En traumatologia, està desenvolupant solucions per al tractament de traumatismes i malalties degeneratives de l'aparell locomotor, com ara l'artrosi, l'artritis, la pseudoartrosi i la necrosi asèptica de maluc.

En el camp de la immunologia, els desenvolupaments se centren a obtenir tractaments per a malalties neurodegeneratives.

Pel que fa a l'hematologia, participa en projectes d'abast internacional, com el RedOnTap, que pretén desenvolupar una metodologia d'obtenció de sang a partir de cèl·lules mare, i d'altres dins del mateix àmbit científic com ALLOSTEM i EUROCORD.