“El GCAT és una eina de coneixement al servei dels pacients i del sistema públic de salut”

Rafael Cid, director científic del GCAT

Entrevista a Rafael de Cid, director científic del Projecte GCAT

Com valora la col·laboració BST-IMPPC?
Molt positivament. GCAT té per objectiu l’estudi de la població de Catalunya a través del seguiment a llarg termini d’un grup representatiu de població que s’anomena cohort, la cohort GCAT. Sota unes normés ètiques, basades en el consentiment voluntari i el compromís amb el rigor científic, el GCAT crea coneixement científic i implementa les vies per a l’aplicació mèdica de la informació genòmica individual en la salut pública.

Comptar amb el recolzament del BST, una entitat molt arrelada al país, i una de les que té més acceptació ciutadana, ens ha permès adreçar aquest missatge a tota la població amb confiança i seguretat.

Podem dir que hem establert un canal de comunicació i de confiança mútua, molt necessari en aquest tipus d’iniciativa, on el compromís és una part de l’èxit.

Estem a la més de març de 2017. On hem arribat en aquests pràcticament tres anys de Projecte GCAT?
Es tracta d’una de les cohorts actives amb més volum de participants de Catalunya i d’arreu de l’Estat. Estem iniciant el quart any de Projecte GCAT. L’any 2014 es va posar en marxa el projecte pilot, posteriorment amb el desplegament dels centres fixes de reclutament, es va aconseguir un ritme de participació estable i d’adaptació a les necessitats del voluntariat. En el 2016, poder modelar l’obertura de punts d’acapte temporals, ens ha permès arribar a més territori i facilitar la participació ciutadana.

El GCAT actualment compta amb les aportacions de mostres biològiques dels voluntaris, i el material genètic es troba conservat amb totes les garanties en el biobanc GCAT. El projecte disposa d’un ampli recull d’informació sobre l’estat de salut de cada participant; quines malalties pateix ho ha patit el voluntari i la seva família; a quines intervencions mèdiques s’ha sotmès, la medicació que pren i informacions sobre els seus hàbits de vida.

 Quines propostes científiques visualitza el GCAT?
El GCAT és una eina que es modela mica a mica, però en la nostra visió, un pas essencial del projecte es la seqüenciació completa de la cohort. La base ja està feta i el futur, encara molt obert, el construïm amb el compromís dels voluntaris i amb una recerca altruista.La nostra visió es poder oferir unes eines i un coneixement que puguin anticipar la malaltia, reduir l’impacte d’un tractament equivocat, i fer més eficients les pràctiques mèdiques actuals.

Com defineix i com identifica el GCAT?
El GCAT, projecte de recerca o projecte de salut; tots dos, el GCAT és una eina de coneixement al servei dels pacients, dels sistema públic de salut i de l’economia del país. Es un projecte obert, construït amb la participació dels voluntaris i amb la col·laboració i suport de les institucions públiques, per la millora de la sanitat i la potenciació de la recerca genòmica en salut.

 Què s’està fent actualment amb el Projecte GCAT?
GCAT vol desxifrar els genomes dels voluntaris vinculant-los als registres mèdics personals, a les variacions dels seus entorns individuals, juntament amb altres dades moleculars globals per definir les millors estratègies de prevenció dels trastorns comuns que afecten a tota la població.

El primer objectiu és els components genètics de risc de les malalties i condicions clíniques. El GCAT realitza una anàlisi sistemàtica dels registres mèdics amb dades del genoma en tota la cohort. Més endavant, el GCAT identificarà aquells factors que actuen d’una manera complexa, la paraula tècnica és pleotròpica, en diverses condicions, de vegades amb efectes contraris, depenent del context genètic i ambiental.

Per a més informació:
Un total de 15.000 donants han participat al projecte GCAT
Una recerca segueix la vida de 50.000 voluntaris per prevenir malalties com el càncer