A Catalunya es fan 21 transfusions diàries als nens i nenes ingressats als hospitals

Bosses de sang per a Carnestoltes
  • El Carnestoltes arriba al Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron per als nens i nenes que rebin sang
  • Les bosses de sang transfoses seran especials: estaran disfressades de superherois i superheroïnes de la sang
  • L’any passat es van fer 7716 transfusions a un total de 1122 menors d’edat, i la Vall d’hebron va ser el centre capdavanter
  • La causa més freqüent de transfusió en menors és quan hi ha risc d’hemorràgia i per a malalties oncològiques i hematològiques 

 El Carnestoltes arriba al Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb una celebració ben especial: les bosses de sang que seran transfoses als nens i nenes ingressats, estaran disfressades de superherois i superheroïnes de la sang.

Bosses de sang disfressades per CarnestoltesD’aquesta manera, el BST vol fer arribar l’esperit del Carnestoltes i contribuir a  millorar la situació emocional dels infants que pateixen malalties que necessiten sang i se’ls transfonen bosses d’hematies, de plasma o de plaquetes. Generalment, a cada nen o nena que ho necessita, se li sol transfondre més d’un component, i ha d’estar força estona en tractament.

L’any 2018, més de 1100 nens van rebre transfusions de sang

Cada dia a Catalunya es fan 21 transfusions a una mitjana de 3,1 nens. L’any passat, el Banc de Sang i Teixits va comptabilitzar 7716 transfusions a un total de 1122 nens i nenes menors d’edat. L’Hospital de la Vall d’Hebron és el centre on es fan més transfusions a infants, amb una mitjana diària de 17 transfusions de sang que van destinats a no més de 2 nens al dia.

Cal tenir en compte que les demandes de sang per a transfondre a nens són per majoritàriament per a casos amb risc d’hemorràgia, el 51%, i per a nens i nenes amb malalties oncològiques o hematològiques. La resta de la sang que distribueix el Banc de Sang és per a anèmies agudes causades per hemorràgia, un 15%, o anèmies cròniques associades a certes malalties, un 11%.

Cada donació de sang se separa en tres components, glòbuls vermellsplasma i plaquetes. Per això, una transfusió pot ser de glòbuls vermells – les típiques bosses vermelles d’hematies que tots hem vist-, però també de plaquetes i, amb menys mesura, de plasma. Així, de les 21 transfusions diàries fetes als menors dels centres hospitalaris de Catalunya, 10 bosses corresponien a hematies, 8 a plaquetes i gairebé 3, a plasma.

.