A Catalunya només hi ha donants de plasma per obtenir el 35% de les immunoglobulines necessàries

donació de plasma al Clínic
 • Les immunoglobulines són defenses que es troben dins el plasma i no es poden fabricar
 • L’ús d’immunoglobulines ha augmentat molt la darrera dècada i s’ha convertit en tractament per a un ampli ventall de malalties
 • Cinc famílies expliquen les seves experiències al blog moltesgràcies.net
 • Catalunya encara és deficitària en plasma i en necessita el doble del que en recull
 • Cada vegada hi ha més malalties que necessiten un ‘medicament’ que no es pot fabricar i que tenim circulant dins del plasma, que és la part líquida de la nostra sang. Són les anomenades immunoglobulines, les defenses o anticossos que genera el nostre sistema immunològic quan detecta un element extern al nostre organisme.

  Roser TachóDel plasma se n’extreuen aquestes proteïnes que són vitals per a alguns malalts. En la darrera dècada, ha augmentat molt la quantitat de tractaments amb immunoglobulines que reben alguns pacients com ara els que pateixen immunodeficiències primàries o algunes malalties autoimmunes  i, no obstant això, el nombre de donants de plasma no ha crescut proporcionalment. Ni molts menys.

  A Catalunya, només produïm el 35% de les immunoglobulines  que necessiten rebre els pacients dels hospitals catalans. És a dir, falten molts donants de plasma per a cobrir els tractaments necessaris. Necessitem 40.000 donacions de plasma cada any i actualment, només en recollim 20.000. Per això, s’han de comprar medicaments fets amb plasma a l’estranger.

  El ‘medicament’ per a les malalties del sistema immunitari

  Fill de la Cristina Villar

  Des de fa més de deu anys, les immunoglobulines es van servir cada vegada més per un grup de patologies que està creixent. El 50% del seu ús es dedica als tractaments per a les  immunodeficiències primàries, malalties congènites minoritàries en les quals els pacients tenen problemes amb la fabricació de defenses per combatre les infeccions, per exemple.  Aquest medicament és per a molts d’ells l’única alternativa de tractament, ja que els dota de les defenses que no tenen.

  L’ús de les immunoglobulines s’ha estès també a d’altres àrees per les seves propietats immunomoduladores i antiinflamatòries. Així, són tractament per a les malalties autoimmunitàries neurològiques, com és el cas del Síndrome de Guillain-Barré, la Miastenia gravis, el Lupus, les trombopènies autoimmunes, les anèmies hemolítiques autoimmunes, però també per a d’altres malalties que tenen símptomes inflamatoris com malalties infeccioses, malalties hematològiques i un llarg etcètera.

  Aquestes són les històries d’alguns pacients que necessiten immunoglobulines. Les trobareu al blog Moltesgracies.net: