Descobrim el que podria ser un nou grup sanguini poc freqüent

Arran d’un estudi fet a un nadó prematur, hem descobert un antigen que no s’havia vist mai. És la primera vegada que un laboratori del nostre país identifica i descriu un nou grup sanguini.

Els grups sanguinis venen determinats pels antígens, també coneguts com a proteïnes, que es troben a la superfície dels glòbuls vermells. No tots tenim els mateixos antígens i això fa que siguem compatibles amb un grup sanguini o amb un altre. Aquestes diferències es deuen, en part, als diferents orígens geogràfics de les persones.

En aquest cas, de moment, diem que és de baixa freqüència perquè només s’ha trobat a tres persones del nucli familiar del nounat. Al ser una trobada tan recent, encara no es coneix l’abast geogràfic d’aquest antigen, ni les persones que el tenen al món. Fins ara, aquesta família xeresana és l’única al món en tenir la proteïna.

Per poder referir-nos a aquesta excepcionalitat, la comissió internacional d’experts, Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology, ha verificat i batejat l’antigen com SHER, en honor a la zona d’on és la família, Xerès (Jerez de la Frontera).

Grups excepcionals al món

Si una persona té anticossos perquè el seu sistema immunitari ha reaccionat enfront un antigen poc freqüent, en aquest cas el Sher, no resulta difícil trobar sang compatible en cas que aquesta necessiti una transfusió.

En canvi, aquelles persones que no tenen un antigen, que sí que té la major part de la població, en cas de necessitat de sang, cal buscar un donant igual d’excepcional que elles. I és que la seva sang és incompatible amb la de la major part dels donants.

Per donar resposta a aquesta necessitat, hi ha una xarxa intencional de centres especialitzats en sang excepcional de la qual el Banc de Sang de Catalunya en forma part. A tot el món hi ha uns 60 centres de 26 països diferents preparats per ajudar-se mútuament.

Troba més informació al web donarsang.gencat.cat/sangexcepcional