Les donacions de còrnies han augmentat un 55% en el darrer any i han beneficiat prop de 1.500 persones

Extracció d'una còrnia

Catalunya és líder en la donació, el processament i el transplantament de còrnies a tot l’Estat. Aquest any, l’esforç per continuar augmentant les donacions ha rebut un nou impuls amb el conveni signat entre els forenses de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), el Banc de Sang i Teixits i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l’Hospital Clínic i el CatSalut. L’IMLCFC ha contribuït en un 11% del total dels donants obtinguts pel BST des del febrer passat i s’ha convertit en en el tercer centre subministrador de teixit cornial per a trasplantar darrera de l’Hospital Clínic i la Vall d’Hebron.

IMG_7523Gràcies a la col·laboració d’aquestes entitats, enguany el Banc de Teixits ha augmentat en un 55% les donacions de còrnies i ha arribat als 1.257 donants al conjunt de Catalunya i a quasi als 1.500 trasplantaments de còrnia i teixit ocular.

L’IMLCFC va iniciar el passat mes de febrer les extraccions de teixit cornial al Centre de Patologia Forense de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, i actualment es practiquen unes 2.500 autòpsies, de les quals són susceptibles d’extreure teixit cornial entre un 7 i un 8%.

L’IMLCFC ha registrat 142 donants de còrnia, l’11% del total de donants obtinguts al Banc de Teixits del febrer al novembre

El perfil de donant és un home d’uns 57 anys mort en accident o per malaltia cardíaca, uns deu anys més jove que el donant provinent de l’àmbit hospitalari. Només un 13% de les famílies es neguen a cedir les còrnies per a ús clínic, una xifra molt més baixa que en altres àmbits sanitaris, que se situa al voltant del 35%.

El procés de la donació
El conveni garanteix que qualsevol persona que compleixi els requisits podrà ser donant de teixits arribat el dia, independentment de si mor en un centre hospitalari o no.

Del gener al novembre, s’han registrat 1.275 donants de còrnia, un 55% més que l’any passat

Gràcies a l’acord, s’han facilitat i agilitzat les donacions de còrnies en el cas de morts traumàtiques, com ara accidents, o morts naturals extrahospitalàries que no interfereixen en la pràctica de l’autòpsia.

S’han fet trasplantaments de còrnia i de teixit ocular a prop de 1.500 persones a Catalunya

El procés comença amb un avís del SEM, que activa tots els actors implicats en el procés de donació: l’Organització Catalana de Trasplantaments; el Donor Center, l’entitat depenent del Banc de Teixits que coordina les donacions al conjunt de Catalunya i que s’ubica a l’Hospital Clínic; i el mateix Banc de Teixits.

A continuació un infermer ubicat a la seu de l’IMLCFC a la Ciutat de la Justícia fa una primera valoració del donant. En cas de complir els requisits mèdics per ser donant de còrnies, contacta amb la família per demanar el consentiment per a la donació i completar la seva història social i finalment, un jutge ha d’autoritzar la donació. Un cop complerts aquests requisits l’infermer procedeix a practicar l’extracció de les còrnies del donant sempre d’acord amb el forense responsable de practicar l’autòpsia.

Per a què calen còrnies?
La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals. És a dir, alteracions de la forma de la còrnia originades per diferents causes i que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per una de donant és l’única manera que tenen aquestes persones per recuperar la visió.

També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l’ull, una infecció o el rebuig d’un trasplantament previ.

Amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones perquè es pot dividir la còrnia en dos segments diferents que es trasplanten a pacients diferents.

La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d’una setmana després de l’extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-se fins a tres setmanes a 31 graus. Durant aquest temps, anomenat període de cultiu, també es fan més comprovacions per assegurar que la còrnia és vàlida per al trasplantament.

Amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones

Tot el procés es fa seguint procediments GMP (bones pràctiques de manufactura en les seves sigles en anglès) a les sales blanques del Banc de Teixits a la seu del BST a Barcelona. Es tracta d’unes instal·lacions que tenen tots els paràmetres ambientals estrictament controlats (partícules en aire, temperatura, humitat, flux d’aire, pressió interior de l’aire, il·luminació) i que estan especialment dissenyades per a obtenir nivells mínims de contaminació.

Per a més info:
Qui pot ser donant de còrnies?