El Banc de Sang crearà un banc de cèl·lules mare modificades genèticament per lluitar contra el càncer

Banc de cèl·lules mare
  • El Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el CSIC i l’Idibell/ICO signen un acord per investigar l’obtenció d’un tipus de limfòcits, cèl·lules CAR-NK (Natural Killer), més fàcils de produir que les CAR-T que es fan servir amb èxit en immunoteràpia
  • Aquestes cèl·lules antitumorals s’obtindran gràcies a dues tecnologies patentades pel CSIC
  • L’ús de cèl·lules CAR-NK antitumorals és immediat i universal i beneficiarà pacients afectats per leucèmia limfoblàstica aguda i limfoma de cèl·lules B.

El Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell)/Institut Català d’Oncologia i el CSIC han signat un acord per investigar la modificació genètica de cèl·lules mare obtingudes de sang de cordó umbilical per produir un tipus de limfòcits, cèl·lules immunitàries CAR- NK, que siguin capaces de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals i altres malalties.

El BST serà qui, a partir de cèl·lules mare pluripotents induïdes provinents de sang de cordó umbilical, produirà les cèl·lules NK a partir de dues tecnologies patentades pel CSIC. Per la seva banca, l’IDIBELL, grup de recerca adscrit a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), aportarà els models per a la validació in vitro i in vivo d’aquestes noves teràpies.

El BST acollirà el banc de cèl·lules resultant, que contindrà aquests  línies cel·lulars modificades dels tipus genètics més comuns. D’aquesta manera, es disposaria d’un banc de cèl·lules CAR-NK de disponibilitat immediata per al tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B.

La investigació busca millorar els resultats de les teràpies CAR-T (acrònim en anglès de cèl·lules T dotades de receptors quimèrics d’antígens), que ja està en ús per a alguns tipus de càncer. La diferència principal és que les cèl·lules NK (Natural Killer) són més fàcils de produir a gran escala a partir de cèl·lules mare, que les cèl·lules T. “I es poden aplicar de manera universal als pacients afectats, perquè no es tracta de teràpies autòlogues, és a dir, que no s’han de fabricar a partir de les pròpies cèl·lules del pacient”, explica Sergi Querol, cap del Servei de Teràpia Cel·lular i Avançada del BST. Una virtud que aporta un salt crucial en l’ús d’aquestes teràpies avançades “perquè les farà molt més immediates”, afegeix.

L’acord cerca crear un banc de cèl·lules CAR-NK que contingui una bateria de gens antitumorals, inclosos els receptors CAR19 o CAR19/20. Aquests últims són modificacions genètiques que permeten a les cèl·lules immunitàries identificar i atacar específicament la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B. L’objectiu és emmagatzemar aquestes cèl·lules en bancs cel·lulars i tenir-les disponibles per aplicar-les immediatament en tractaments d’immunoteràpies contra el càncer.

Per això, el CSIC posarà a disposició del projecte les dues tecnologies patentades i desenvolupades al Centro de Investigación Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) a Madrid, que permeten introduir la modificació genètica a les cèl·lules immunitàries per fer-les capaces de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals.

“Creiem que el nostre desenvolupament permetrà produir cèl·lules del sistema immunitari dissenyades per atacar dianes terapèutiques específiques de manera molt més ràpida, eficaç i barata que les tecnologies que s’estan provant actualment. El nostre sistema es pot aplicar també a altres malalties, com ara les infeccions fúngiques o les causades per bacteris resistents a antibiòtics”, explica Daniel Bachiller, del CIB.

Teràpies avançades: el futur de la lluita contra el càncer a través de immunoteràpia

Les teràpies CAR-NK (acrònim en anglès de cèl·lules NK dotades de receptors quimèrics d’antígens) són una prometedora estratègia per combatre el càncer, encara en desenvolupament. Es basen a modificar cèl·lules NK (natural killer, un tipus de limfòcit) perquè siguin capaços de reconèixer i atacar específicament cèl·lules canceroses.

La investigació persegueix obtenir i modificar aquestes cèl·lules a partir de cèl·lules mare de cordó umbilical, per comprovar després la seva viabilitat i efectivitat al laboratori.

Les cèl·lules mare que es fan servir en aquest projecte, i per tant les cèl·lules NK que se’n deriven, són de donants compatibles amb un elevat percentatge de la població europea. Gràcies a això, les cèl·lules es poden produir i emmagatzemar a l’espera dels pacients que les necessitin.

Actualment s’usen limfòcits del mateix pacient que cal extreure, modificar i cultivar de forma individual i amb posterioritat al diagnòstic, fet que encareix el procediment i en retarda la seva aplicació.

La investigació intenta confirmar si és possible millorar l’eficàcia dels tractaments d’immunoteràpia cel·lular actuals dotant les cèl·lules NK immunocompatibles d’una bateria de gens antitumorals que multipliquin l’efecte dels CAR.