Una biblioteca digital recull les complicacions dels trasplantaments i donacions de sang a escala mundial

Notify

Es podria dir que és una biblioteca digital de males notícies. Però en realitat, és una enorme font de coneixement compartit per als professionals de la salut i els pacients de tot el món per aprendre de les excepcions. Es diu Notifylibrary va néixer el 2010 i és d’accés públic. Quan a un pacient li trasplanten una còrnia, un ronyó, o li fan una transfusió de sang, pot ser que faci una complicació o una reacció adversa fins llavors desconeguda. El Notify és el lloc on experts de tot el món comparteixen aquestes experiències de manera didàctica.

S’hi recullen 2367 articles mèdics prèviament filtrats i analitzats que fan referència a les complicacions mèdiques no esperades de tot el que té a veure amb la utilització clínica d’òrgans humans, sang, teixits i cèl·lules, o sigui, en els trasplantaments, les transfusions i la reproducció humana assistida.

És una base de dades global dirigida tant al sector mèdic, com als pacients

És la Base de Dades global de vigilància dels productes mèdics d’origen humà més gran del món i va dirigida sobretot al sector mèdic, tot i que “un pacient a qui, per exemple, hagin de trasplantar un òrgan o un teixit, pot consultar-hi també les complicacions que fins ara hi ha documentades”, explica Aurora Navarro, responsable de comunicació del Notify en l’àmbit mundial, i de la biovigilància també de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), una de les institucions que donen suport a la iniciativa.

El Notify recull més de 2300 articles mèdics sobre reaccions no esperades en trasplantaments o transfusions
Aquesta biblioteca global que depèn de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estat impulsada pel centre col·laborador de l’OMS: Centre Nacional de Trasplantament italià (CNT). La biblioteca inclou articles i informes dels metges de tot el món que treballen en programes de donació, trasplantament o reproducció assistida. Són científics especialitzats en microbiologia o virologia, oncologia, autoritats competents en els diferents camps, òrgans reguladors, i representants del sector assistencial i mèdic. I d’aglutinar-los i divulgar-los en són responsables en gran part el BST i l’OCATT, que des del 2015 són assessors científics del projecte i responsables de la seva disseminació a escala mundial.

Una iniciativa així s’explica només per l’evolució de la medicina i la investigació de les darreres dècades, “pels èxits impressionants obtinguts en el trasplantament, la transfusió i la reproducció assistida a tot el món”, explica Navarro.

Aquest gran contenidor de coneixement de tot el món permet als professionals, metges de totes les especialitats, compartir mesures de millora, assolint així una major qualitat i seguretat tant pel donant com pel receptor. És a dir, “treballar per a què els pacients del futur tinguin un risc cada vegada més petit de patir alguna complicació quan són trasplantats, reben una transfusió de sang, o usen tècniques de reproducció assistida per a gestar un nadó”, subratlla la responsable de comunicació.

Una part molt important del contingut del Notify és el que es dedica a la sang, i es nodreix del que relaten els programes d’hemovigilància de diferents països, com el que publica anualment el BST, l’Informe anual d’Hemovigilància de Catalunya 2015, que just s’acaba de publicar.