Descobreix quins són els grups sanguinis més freqüents

La majoria haureu sentit parlar dels grups sanguinis més comuns com l’A, el B, l’AB i el 0, amb el seu respectiu Rh, que pot ser negatiu o positiu.

En realitat existeixen més de 300 grups sanguinis, encara que aquests són els més habituals a Catalunya.

El grup sanguini és hereditari. Per això, les persones d’una mateixa zona geogràfica acostumen a tenir els mateixos grups sanguinis.

Al Banc de Sang hem analitzat la sang de prop de 84.000 persones ingressades en hospitals. Hem vist que els grups més comuns són l’A+ i el 0+, que el tenen més d’un 36% de la població.

A continuació, trobem el B+, present en quasi un 8% de la població, l’A- en un 7%, el 0- en menys d’un 7 i l’AB+, que només el té el 3% dels catalans.

Per últim, els menys comuns és el B- (1%) i l’ AB- (0,63%).

Doughnut Chart
Infogram

Malgrat això, existeixen altres grups molt poc freqüents que només tenen una de cada 10.000 persones.

És fonamental tenir localitzats donants amb aquests grups tan poc freqüents per poder atendre tots els malalts, també els que tenen grups especials.

Si una persona amb un grup sanguini poc comú rep sang d’un grup incompatible, el seu cos generarà anticossos contra la sang rebuda, que la detectarà com a un agent estrany. Si això passés podria derivar en complicacions greus per al pacient.

Alguns grups com l’U- o l’Indian B- són més freqüents entre persones originàries de l’Àfrica subsahariana i Iran, Pakistan i l’Índia, respectivament.

Si vols saber més sobre aquests grups poc comuns, pots consultar: donarsang.gencat.cat/sangexcepcional.

Què determina el nostre grup sanguini? 

La sang està formada per quatre components: els glòbuls vermells, els glòbuls blancs, les plaquetes i el plasma. Al voltant dels glòbuls vermells hi ha unes molècules, que es coneixen com a antígens, que determinen el grup sanguini d’una persona.

Així doncs, el grup sanguini dels pares determina el dels fills. Per exemple, si els dos progenitors són del grup A, és possible que el fill sigui A o 0, però impossible que sigui B o AB.