La donació de sang voluntària, una assignatura pendent a molts països

El model de donació de sang voluntari i altruista que hem assimilat com a natural a casa nostra, no és el que ha funcionat sempre. De fet, fins l’any 1975, a l’Estat espanyol no es va prohibir la donació de sang que no fos voluntària. Però això no és el que malauradament passa a tot el món.

L’Organització Mundial de la Salut s’ha plantejat el 2020 com a fita perquè com a mínim la meitat dels països assumeixin aquest model de donació. Actualment, hi ha més de 70 països on la donació de sang encara és remunerada o bé es funciona amb l’anomenat model de reposició.

Regió argentina de Neuquén
Regió argentina de Neuquén

Aquest és un model que fins fa poc ha estat habitual sobretot als països de l’Amèrica Llatina: és el pacient que ha de procurar aportar la sang que necessitarà per al seu tractament, amb donacions que provenen dels familiars, a qui es recluta de forma puntual.

Aquest era el cas, fins al 2016 ,de la regió d’Argentina de Neuquén, d’on és la doctora Gabriela Carrasco que ha estat aquest mes de residència al BST per conèixer-ne el funcionament. El Centre Regional d’Hemoteràpia argentí, que dóna suport a una població de mig milió de persones, ha escollit el model del BST per a estudiar quines són les principals eines de difusió i promoció en la donació de sang a Catalunya, ara que està canviant del model de reposició al model universal del voluntari altruista.

El Centre Regional d’Hemoteràpia de Neuquén, a l’Argentina, ha escollit de model de referència el BST

Segons les darreres dades de l’OMS, actualment hi ha més de 60 països al món on la donació de sang és el 100% voluntària i no remunerada. I un total de 74 països, on aquesta proporció és de més del 90% encara que no en la seva totalitat.

 

Principals 3 motius d’un model voluntari i altruista:

  • És més constant: els països amb donacions voluntàries tenen una proporció més alta i més regular de donacions que es manté durant anys
  • Per seguretat: En una donació altruista no existeix un incentiu econòmic que pugui fer que el donant oculti alguna dada important per a la salut
  • És realment altruista: Al donant familiar l’únic que el mou és solucionar el problema urgent del seu familiar