El Banc de Llet recull tres tipus de ‘llet especial’ per a casos de prematurs molt extrems

Llet especial

La llet que genera una mare després de donar a llum passa per diferents etapes a mesura que avança la lactància i la seva composició canvia. Primer és el calostre, després és la llet de transició, i finalment, la llet madura. A més, la llet que surt els primers minuts de cada toma és diferent de la que surt al final. I per si no fos prou, la composició de la llet d’una mare que fa lactància, canvia segons l’hora del dia.

Per aquest motiu, no tota la llet que ens arriba al Banc de Llet és igual. El 85% de la llet que rebem és la que anomenem llet madura. Però tenim tres tipus de llet especial que és la que les mares generen en la primera fase de la lactància i que per aquest motiu, és molt més adient per als nounats prematurs molt extrems. Són els que han nascut amb menys de 28 setmanes de gestació i pesen menys d’1 kg. Aquests bebès es troben en una situació de molt risc, el seu organisme i els seus òrgans són encara molt immadurs i, és per això, que serà per ells més fàcil ingerir aquest tipus de llet de les fases inicials.

Aquesta llet especial pot ser de tres procedències: el calostre, la llet de transició i la llet de prematur.

  • El calostre: és el primer que produeix una mare quan ha donat llum i es genera durant les 72 primeres hores després del part. És la llet groguenca de la primera fase de la pujada de la llet. Té una composició molt especial, rica en proteïnes i té menys grassa que la llet madura. La seva donació és molt esporàdica. En algun cas, pot ser de mares que han perdut el nadó durant el naixement.
  • La llet de transició: És la llet que es produeix els 15 primers dies des del moment del part i té més contingut de sucres, grasses, calories i vitamines hidrosolubles i té menys proteïnes i immunoglobulines que el calostre.
  • Llet de prematur: és la llet de mares donants amb fills prematurs. Es tracta d’una llet que és una mica diferent en composició, almenys durant les primeres setmanes, perquè està dissenyada per cobrir les necessitats particulars del seu nadó. És més alta en proteïnes i minerals com ara la sal i conté diferents tipus de grassa que poden digerir i absorbir amb més facilitat els prematurs.