L’any 2018 es tanca amb més de 260.000 donacions de sang, plasma i plaquetes

  • Les donacions de plasma van incrementar-se en un 22% fins arribar a un rècord de 16.841, mentre que les de sang es van mantenir pràcticament estables, amb una disminució de 4.541 unitats
  • 35.684 persones es van estrenar en la donació, 13.000 d’elles eren menors de 25 anys

L’any passat es van fer 242.658 donacions de sang, 16.841 de plasma i 2.032 de plaquetes en els 16 hospitals amb espai de donació o en una de les 4.000 col·lectes mòbils organitzades per tot el territori.

Destaca l’increment de les donacions de plasma, que han crescut un 22% gràcies al programa de plasmafèresi que ha impulsat el Banc de Sang per ser autosuficient en aquest component.

Una de les propostes més ben acollides pels donants ha estat la possibilitat de reservar hora per donar plasma a través del web donarsang.gencat.cat/plasma, que permet programar fàcilment la propera plasmafèresi.

Cal recordar que la donació de plasma és més llarga que la de sang, i per això és necessari concertar prèviament una cita.

En aquest article hi ha més informació sobre les cinc diferències principals entre la donació de plasma i de sang. 

Perfil del donant

El nombre d’homes i dones donants de sang és pràcticament idèntic, tot i que els homes han fet més donacions durant aquest any, ja que ells poden fer-ho fins 4 cops l’any mentre que les dones només poden fer-ho 3.

Edat Dones Homes Total
Menys de 25 15.527 10.727 26.254
25-29 7.309 6.247 13.556
30-44 28.454 28.503 56.957
45-54 23.013 26.950 49.963
55-59 9.066 9.991 19.057
Més de 60 10.181 11.148 21.329
TOTAL 93.550 93.566 187.116

En aquest enllaç podeu descarregar el nombre de donacions i les campanyes que s’han fet en cada municipi durant el 2018.

Relleu de donants

Cada any deixen de donar sang unes 35.000 persones, ja sigui perquè compleixen 70 anys o bé perquè alguna malaltia els impedeix continuar donant.

Són aproximadament el mateix nombre de persones que s’estrenen com a donants. L’any passat van ser 35.684 persones.

La majoria de persones comença a donar sang per altruisme o bé perquè ha tingut algun cas proper que ha necessitat sang.

Dels nous donants, el 38% són menors de 25 anys. En aquest sentit, el Banc de Sang té presència a la majoria d’universitats catalanes, on organitza campanyes de donació per facilitar als joves que s’estrenin donant sang.