El nombre de donacions de sang, plasma i plaquetes supera els 260.000 el 2019

Balanç donació sang 2019
  • Les donacions de sang, plasma i plaquetes es mantenen estables i permeten atendre les necessitats de tots els malalts que ho requereixen
  • Catalunya va sumar un total de 34.775  donants nous, dels quals 12.966 tenien de 18 a 25 anys
  • Per primera vegada les dones superen de manera significativa els homes, amb 1600 donants més

L’any passat es van fer 243.954 donacions de sang, 18.890 de plasma i 1.706 de plaquetes en els 16 hospitals amb espai de donació o en una de les 4.000 col·lectes mòbils organitzades per tot el territori des de gener a desembre.  Una xifra de donacions que es manté amb relativa estabilitat els darrers anys.

A l’actualitat podem dir que a Catalunya hi ha 187.596 donants de sang, 10.047 de plasma i 1130 de plaquetes i gràcies a ells, tots els hospitals i clíniques del país van tenir sang suficient per atendre les necessitats dels malalts i les persones accidentades. 

Relleu de donants

Cada any deixen de donar sang unes 30.000 persones i els nous donants prenen el relleu dels que per edat, han arribat als 70 anys, o per alguna malaltia, no poden continuar donant.

Aquest 2019 hi ha hagut una xifra similar de donants nous: 34.775 persones que van donar sang per primera vegada, un terç dels quals, 12.966 (el 37,3%), corresponen a la franja d’edat més jove, dels 18 als 25 anys. Entre els que s’estrenen, també cal destacar un segon grup de donants important; els que tenen entre 36 i 55 anys, que representen 12.311 persones.

Les dones despunten

El nombre d’homes i dones donants de sang havia estat similar els darrers anys, però aquest 2019 ha estat l’any en què les dones han agafat més distància, amb un total de 94.598, 1.600 donants més que els homes. De fet, tret de fa dos anys, quan per primera vegada van superar lleugerament els homes amb 325 donants, el 2019 ha estat quan han obtingut el marge més destacat.

Tot i això cal tenir en compte que els homes continuen fent més donacions ja que, a diferència de les dones, poden fer-ho fins 4 cops l’any. Les dones, en canvi, poden fer-ho 3 cops l’any com a màxim.

Edat Dones Homes Total
Menys de 25 15.453 10.559 26.012
25-29 7.528 6.321 13.849
30-44 28.018 27.273 55.291
45-54 25.026 26.806 51.531
55-59 9.224 10.266 19.490
Més de 60 10.820 11.773 22.593
TOTAL 94.598 92.998 187.596

En  aquest enllaç us podeu descarregar el nombre de donacions i les campanyes que s’han fet en cada municipi durant el 2019.

Els donants universals

Pel que fa a la donació per grups sanguinis, destaquen com ja és habitual els donants del grup 0 negatiu, amb un total de 26.492 donacions.

A-        20.818
A+      82.416
AB-       1.433
AB+     6.478
B-         3.480
B+      16.378
O-      26.492
O+     86.458

Els donants del grup 0 negatiu s’anomenen donants universals, ja que la seva sang pot ser transfosa a malalts de qualsevol altre grup sanguini. Per això, aquest tipus de sang és imprescindible quan no hi ha temps de comprovar el grup sanguini del receptor.

.