El Palau de la Generalitat acull la signatura del primer conveni mundial en donació i transplantament de teixit ocular

 • L’acord recull els principis ètics que han de regir la donació, distribució, recerca i trasplantament de teixit ocular
 • El conveni pretén facilitar l’accés al teixit ocular de milions de persones en llista d’espera arreu del món
 • La signatura es farà al Palau de la Generalitat, en el marc del Congrés Oftalmològic que se celebra aquest cap de setmana a Barcelona

Aquest 14 de juny, l’Aliança Global d’Associacions de Banc d’ulls (GAEBA) signarà al Palau de la Generalitat el primer conveni mundial de donació i ús de teixit ocular. L’acord recull els principis ètics que regiran l’activitat de donació, recerca i trasplantament d’ulls al món i el signen les organitzacions científiques i/o bancs d’ulls que formen part de l’Organització Mundial de la Salut.

La signatura d’aquest codi ètic pretén contribuir, entre altres aspectes, a reduir les llistes d’espera per al trasplantament de còrnies a tot el món i a dotar de transparència els criteris d’assignació, seguint l’exemple que s’ha fet amb el trasplantament d’òrgans (Declaració d’Estambul).

En l’actualitat, més de 10 milions de persones esperen un trasplantament de còrnia. Davant la impossibilitat de fer front a les necessitats globals en trasplantaments, en alguns estats existeix encara el tràfic de teixit ocular, que no està prou perseguit per algunes legislacions.

El codi ètic tindrà el nom de “Principis de Barcelona”, ja que se signa a la ciutat coincidint amb el Congrés Mundial d’Oftalmologia que se celebra del 16 al 18 de juny. Ha estat impulsat, entre altres, pel Banc de Teixits de Catalunya i l’Institut Barraquer. El signaran les associacions que conformen la Global Alliance of Eye Bank Associations, i l’avalen els principals organismes internacionals en matèria de salut (OMS), així com els organismes governamentals internacionals. Els principis són un compromís en favor de l’equitat i accessibilitat al teixit ocular al món, la transparència i la responsabilitat per part dels governs de treballar sota aquests principis.

Principis que recull el Codi:

 • Respectar l’autonomia del donant i la comprensió del consentiment.
 • Protegir la integritat de la donació voluntària i altruista i la seva utilitat com una font pública pel benefici comú.
 • Aconseguir la recuperació de la vista i/o afavorir la salut ocular dels receptors
 • Promoure la justicia, l’equitat i la transparència en els criteris d’assignació del teixit ocular
 • Defensar la integritat dels que custodien els teixits en totes les jurisdiccions
 • Desenvolupar serveis d’alta qualitat que promoguin l’ètica en la gestió, traçabilitat i utilitat de cèl·lules, teixits i òrgans
 • Desenvolupar l’autosuficiència en els serveis locals/nacionals
 • Reconèixer i abordar les implicacions ètiques, legals i clíniques en les activitats transfrontereres
 • Garantir les practiques ètiques i la recerca que requereix la donació de Cèl·lules, Teixits i Òrgans

La signatura del conveni se suma a altres acords mundials que han contribuït de manera evident a la reducció del tràfic il·legal, com és el cas de la Declaració d’Estambul de 2008 contra el tràfic d’òrgans. Gràcies a aquell acord, signat per més de 100 països, s’ha canviat la legislació en els països on encara hi havia comerç il·legal d’òrgans, com són els casos de la Xina, Israel, Filipines o el Pakistan.

En el cas del teixit ocular, la poca complexitat del procediment d’extracció i trasplantament de còrnies fa que encara sigui més possible l’aplicació dels Principis de Barcelona amb la voluntat dels organismes i estats representats.

Dades sobre el trasplantament de còrnia

 • És el més freqüent entre els trasplantaments de teixits al món. Restaura la funció visual quan la discapacitat causada per una malaltia corneal, es torna massa severa.
 • La ceguesa corneal és la tercera causa de ceguesa al món després de cataractes i glaucoma.
 • Es calcula que 12 milions de persones estan esperant un trasplantament de còrnia i que hi ha 1 còrnia disponible per cada 70 potencials receptors.
 • 50 països es consideren autosuficients, gairebé autosuficients o adequats per al trasplantament de còrnia, i tenen una mitjana de 6.5 mesos de llista d’espera. La majoria dels pacients en espera viuen en països sense un banc d’ulls o amb poc accés als teixits donats.

Cada any es fan uns 200.000 trasplantaments en 116 països. Hi ha 742 bancs d’ulls.

Les donacions es fan, de forma voluntària i altruista, en morir. Es donen amb consentiment per a trasplantament, capacitació i recerca. A diferència d’altres òrgans o sang, les donacions oculars no necessiten compatibilitats, fet que les fa accessibles a un grup més ampli de receptors en espera.

Partners dels Principis de Barcelona: Global Alliance of Eye Bank Associations (Lead), International Council of Ophthalmology, International Agency for the Prevention of Blindness, The Cornea Society. En regions que no tenen representació de banc d’ulls o en les quals no n’hi ha, hi formen part societats d’oftalmologia com la Societat d’Oftalmologia d’Índia de l’Est o la Societat d’Oftalmologia del Pacífic.

L’Aliança Mundial d’Associacions del Banc d’Ulls (GAEBA) és una associació no governamental reconeguda internacionalment, associació d’associacions de bancs d’ulls, que proporciona suport, intercanvi de coneixements, consell, recerca i investigació i foment de la formació continuada als seus membres, d’acord amb recomanacions locals, nacionals i internacionals.

GAEBA està formada per la Eye Bank Association of America, European Eye Bank Association, Association of Eye Banks of Asia, Eye Banks Association of Australia and New Zealand, Pan American Association of Eye Banks, and Eye Bank Association of India.

www.gaeba.org