Una de cada tres donacions de sang és per als pacients amb càncer

Ús de la sang
  • Gairebé el 34% de les transfusions diàries són per afectacions relacionades amb malalties oncològiques
  • Les síndromes mielodisplàstiques, les leucèmies agudes, els càncers de còlon, bronqui, pulmó i els limfomes, entre els càncers que més transfusions necessiten
  • Els pacients de més de 70 anys són els que aglutinen bona part de les transfusions de sang
  • El Banc de sang se suma al Dia Mundial contra el Càncer, dissabte 4 de febrer

Les malalties oncològiques són el primer grup de patologies que afecten els catalans que més transfusió de sang necessiten, concretament de glòbuls vermells. Del total de transfusions que es fan diàriament, un 33,9% són per a aquests malalts amb neoplàsies, és a dir, amb diagnòstics relacionats amb el càncer. Cal recordar que els processos cancerosos són, darrera de la salut cardiovascular, la principal causa de mort als països desenvolupats.

El grup de patologies que requereix més transfusions de sang a Catalunya actualment és el de les neoplàsies (un 34%), seguit de les de l’aparell digestiu (15,5%) i de la salut cardiovascular (12,3%). Per recordar la importància d’aquest grup de pacients i la necessitat de donar sang, el Banc de Sang se suma al Dia Mundial contra el Càncer aquest dissabte 4 de febrer.

Entre els diagnòstics de càncer que més transfusió de sang necessiten hi ha les síndromes mielodisplàstiques, que concentren un 6% del total de bosses de sang, les leucèmies agudes, un 4,4% i els càncers de còlon, de bronqui i pulmó que requereixen entre el 2,8 i el 2,2% del total de transfusions.

Si analitzem l’evolució de la transfusió sanguínia en els darrers anys, les patologies cròniques lligades a l’augment de l’esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur. Com que vivim més anys, malalties com el càncer es poden convertir en processos crònics que s’allarguen en el temps. L’anèmia és la causa principal per la qual aquests pacients es transfonen.

Els pacients que concentren més transfusions de sang són els majors de 70 anys

Actualment, el grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang (un 56,6%), un 10% d’increment en l’última dècada. Però l’augment més significatiu, d’un 34%, és el dels 80 anys en endavant, que representa el 32% dels transfosos.

Val a dir que els avenços mèdics, especialment en les tècniques quirúrgiques els darrers anys, han contribuït a disminuir molt la necessitat de transfusions durant les operacions respecte fa una dècada. No obstant això, l’anèmia és la causa principal per la qual aquests pacients oncològics reben sang.

Cal recordar que a Catalunya cada dia calen 1000 donacions de sang per a cobrir les necessitats dels pacients ingressats als hospitals. I aquesta és una crida que cal recordar, ja que en situacions excepcionals com l’arribada del Nadal, els festius o els ponts, el canvi d’hàbits dels ciutadans fa que les reserves baixin, mentre que les necessitats sempre es mantenen.

Al blog moltesgracies.net podeu trobar històries de superació de donants i receptors relacionades amb el càncer:

  • Sança García, receptora de plasma després d’un limfoma
  • Toni Gamero explica en un llibre la seva lluita contra la leucèmia
  • L’Anna Boltes, donant de sang, explica com era d’important donar sang per la seva germana
  • Marta Gilart és receptora de sang per un càncer de mama