Professionals Enrere

Eluït d’anticossos anti-eritrocitaris

0014

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova consisteix en eluir els anticossos units als eritròcits i investigar-ne l'especificitat. És útil en cas de prova de l'antiglobulina directa positiva per IgG, en el context de:

  • Anèmia hemolítica autoimmune (AHAI).
  • Anèmia hemolítica induïda per fàrmacs.
  • Reaccions transfusionals hemolítiques.
  • Incompatibilitat matern-fetal i malaltia hemolítica del fetus i del nadó (MHFN).

Mètode:                                            

En el cas de la anèmia hemolítica autoimmune s'utilitza una elució àcida comercial.

En el cas de la incompatibilitat matern-fetal ABO pot afegir-se el mètode de Lui (elució en fred) quan el mètode estàndard (elució àcida) no ha donat el resultat esperat.

Valors de referència

Els eritròcits normals no presenten anticossos recobrint-los. En cas de detectar-se anticossos units als eritròcits, aquesta prova permet eluir-los. El resultat, per tant és negatiu o positiu.

En alguns casos d'AHAI l'autoanticòs pot tenir una especificitat relativa i en aquests casos s'indica, per exemple autoanti-e.

En el cas de  la MHFN quan l'eluït és positiu sempre es troba una determinada especificitat que també s'indica, per exemple: anti-A, anti-D.

Algoritme diagnòstic:

En el cas de AHAI o d'una reacció hemolítica, aquesta prova 0014 es genera quan la prova 9993 Coombs directe diferencial ha resultat positiva per IgG. Encara que es demani sola la 0014, el laboratori necessita conèixer que la mostra té un Coombs directe positiu per IgG. És per això que sempre es realitzarà d'inici un Coombs directe diferencial. 

En el cas de la MHFN, l'Eluït forma part d'un estudi més ampli d'incompatibilitat matern-fetal que inclou el grup ABO/RhD de la mare i del nadó, un escrutini d'anticossos irregulars en la mare i la prova directa de l'antiglobulina en el nadó.

Temps de resposta:

1 dia quan la identificació és inequívoca.
Es poden requerir diversos dies quan la identificació és complexa (mescles d'anticossos o especificitats poc comuns)

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 10 ml
Volum mínim: 6 ml (en nadons 1 ml)
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 2 dies
  • En refrigeració: 2 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0014
Descripció de la prova: Eluït d'anticossos anti-eritrocitaris
Sinònims: No aplica
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades clicant aquí.

Perfils:

La prova 0014 Eluït d'anticossos anti-eritrocitaris es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Perfil Proves incloses
Anèmia hemolítica

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

0011 Identificació d'Ac irregulars

0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina

0014 Eluït Ac eritrocitaris

0016 Auto/aloadsorció Ac eritrocitaris

9991 Comentari anèmia hemolítica

Estudi incompatibilitat feto-materna (fill)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina

0014 Eluït Ac eritrocitaris

9994 Comentari incompatibilitat

Referències

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin