Per a què es fa servir la sang?

L'ús de la sang

Una de cada cinc persones necessitarà sang o derivats de la sang al llarg de la vida. A Catalunya, cada dia calen unes mil donacions per fer front a les necessitats d’aquests pacients ingressats en clíniques i hospitals.

La meitat de les donacions s’utilitza per tractar malalties com el càncer o l’anèmia, i un 30% de les donacions són per a persones que han tingut accidents. En aquests casos és especialment necessària la sang del grup 0 negatiu, el donant universal, perquè no hi ha temps de comprovar el grup sanguini de l’accidentat. Així, és segur que no hi haurà cap problema d’incompatibilitat o rebuig de la sang transfosa.

La meitat de les donacions s’utilitza per a malalties com el càncer o l’anèmia

Un altre grup és el de les donacions que s’utilitzen per a intervencions quirúrgiques i trasplantaments i que representa el 10%. En aquest grup, els usos relacionats amb l’obstetrícia i la ginecologia, com són les hemorràgies postpart, suposen el 3% del consum de sang. De fet, cada any, unes 1.500 dones salven la vida gràcies a les transfusions que reben, en algunes ocasions de fins a 20 bosses, durant el part.

Les transfusions infantils són també una gran necessitat. Es calcula que cada dia hi ha una cinquantena de nens que necessita sang. Un exemple n’és el Bernat, que té 4 anys i els pares del qual han escrit un blog per sensibilitzar sobre la malaltia que pateix el seu fill i que li destrueix els glòbuls vermells (www.elpetitbernat.com). Es diu Piruvat Quinasa i una anèmia hemolítica que afecta una de cada 20.000 persones.

Hi ha persones que pateixen altres malalties també poc conegudes i minoritàries, com és la talassèmia, i que necessiten sang periòdicament. Aquest és el cas de la Laura. La talassèmia és una mutació genètica que afecta el 5% de la població, tot i que en molts casos, no es desencadena.

Un grup destacat de receptors de la sang dels donants són els malalts de càncer. En molts tractaments de càncer s’han d’utilitzar plaquetes, perquè la quimioteràpia destrueix les dels malalts. I en càncers com la leucèmia, també cal transfondre glòbuls vermells.

Per a més info:
Quan s’indica una transfusió de sang?