Una recerca segueix la vida de 50.000 voluntaris per prevenir malalties com el càncer

Conèixer fins a quin punt el paper dels gens i de l’entorn afecten la nostra salut. Aquest és l’objectiu d’un ambiciós projecte: l’Estudi Prospectiu dels Genomes de Catalunya (GCAT) que vol determinar en quina mesura els gens influeixen en l’aparició de malalties com el càncer de mama, la malatia cardiovascular, l’Alzheimer, la diabetis, i d’altres malalties cròniques que afecten bona part de la població.

GCAT_donants

L’estudi, que s’ha consolidat en països europeus com el Regne Unit, França i Holanda, està recollint dades i mostres biològiques de sang de 50.000 persones de Catalunya a qui farà un seguiment individual i confidencial de la seva vida. Hi pot col·laborar qui tingui entre 40 i 65 anys, sigui resident a catalunya i tingui targeta sanitària.

A partir d’una mostra biològica (anàlisi  de sang) es realitza la caracterització genòmica dels participants, i a això, s’hi sumen les dades clíniques i de salut.

L’estudi analitza l’evolució de la història personal i els hàbits de vida de cada voluntari per conèixer en quina mesura els gens, els factors ambientals, la dieta o l’estil de vida, causen un impacte en la salut i són detonants per desenvolupar la malaltia.

Hi pot col·laborar qui tingui entre 40 i 65 anys i sigui resident a Catalunya

En definitiva, obre la porta a descobrir les claus que fan que davant de determinades condicions, amb uns mateixos gens, no tots ens posem malalts o reaccionem de la mateixa manera.

Aquest estudi posa de relleu la creixent  importància d’una ciència com l’Epigenètica, que estudia com l’ambient i la història de l’individu influeixen sobre l’expressió dels gens. L’estudi està impulsat per l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits.