El Banc de Sang participa en un assaig clínic innovador amb malaltes de càncer de mama

  • L’assaig clínic és amb cèl·lules Natural Killer (NK) que són les que destrueixen els tumors
  • Les cèl·lules s’extreuen d’un donant familiar de la pacient, es processen i se’n fa un medicament que després es trasfon a les afectades
  • El Banc de sang avalua les donants de les quals s’obtenen cèl·lules NK 
  • Hi participen el BST, l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO) i l’Hospital del Mar
  • El Banc de Sang lidera un model pioner en implantar les teràpies innovadores contra el càncer a tota la xarxa pública d’hospitals

l Banc de Sang i Teixits (BST) participa en un assaig clínic per tractar pacients amb un tipus de càncer de mama amb metàstasis per mitjà d’un tractament innovador amb cèl·lules Natural Killer. Aquetes cèl·lules del sistema immunològic són les encarregades de destruir les cèl·lules tumorals.

tancs de criopreservació del Banc de SangL’assaig clínic està impulsat conjuntament pel BST, l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO),  l’Hospital del Mar i preveu incloure-hi pacients d’ambdós hospitals i d’altres centres de l’Estat.

Les pacients afectades amb càncer de mama del tipus HER2-positiu, que és la proteïna que fa de marcador del tumor, ja reben un tractament amb anticossos específics contra el HER2 que actua contra les cèl·lules tumorals. Però no obstant això, s’ha detectat que la resposta de les  cèl·lules de l’entorn del tumor com són les NK, està debilitada i no actuen com seria necessari, fet que fa que el tractament no sigui tan eficaç.  

L’assaig clínic estudiarà fer un tractament doble en aquests pacients;  amb el medicament inicial i amb un medicament afegit fet amb cèl·lules NK que provinguin d’una o d’un donant que sigui familiar de la pacient. 

Una logística complexa que inclou Barcelona, Madrid i Pamplona

Es tracta d’un assaig clínic que inclou la col·laboració de diversos centres hospitalaris en les fases d’anàlisi de mostres i elaboració del medicament, a banda dels tres centres impulsors.

L’estudi preveu en primer lloc la selecció del millor donant familiar d’entre pares, germans o germanes, o fills i filles. Les mostres s’enviaran a un centre hospitalari de Madrid qualificat que és qui farà el test per designar el millor donant: el que tingui les cèl·lules NK amb la millor resposta contra el tumor.  

Seguidament, el centre del BST de l’Hospital del Mar avaluarà la salut del donant per poder fer-li una leucoafèresi, que és una donació de glòbuls blancs, on hi ha les cèl·lules NK necessàries. Els controls en aquest cas són simil·lars als de la donació de sang i s’ha de garantir tant la salut de la donant, com que no hi hagi transmissió de cap patògen a la receptora. 

Un cop el BST certifiqui que la donant és apta, aquesta s’haurà de traslladar a la CUN (Clínica Universidad de Navarra) a Pamplona, on li practicaran la leucoafèresi. La donant estarà dues hores connectada a una màquina capaç d’extreure els glòbuls blancs de la seva sang circulant, que li serà retornada a l’instant. I posteriorment, allà n’elaboraran el medicament amb les cèl·lules NK, que quedaran criopreservades.

Dry shipper de criopreservacióUn cop acabada l’elaboració del medicament, s’enviarà a la seu central del BST on hi ha el centre receptor “hub” de teràpies avançades amb un contenidor anomenat Dry Shipper que conté gas nitrogen i que mantindrà el producte per sota de -135Cº fins que arribi als tancs de nitrogen de criopreservació del Banc de Sang. 

A partir d’aquí, són oncòlegs de l’Hospital del Mar qui programaran la infusió (una espècie de transfusió) del medicament amb les cèl·lules NK a la pacient inclosa a l’assaig clínic. Prèviament, la malalta haurà rebut quimioteràpia per evitar que el seu sistema immunitari rebutgi les cèl·lules NK.  El dia en què es farà la transfusió, el medicament sortirà dels tancs de nitrogen de la seu central del BST per arribar a l’Hospital del Mar també amb un Dry Shipper, on en 5 minuts els hematòlegs del BST de l’hospital, el descongelaran i es podrà aplicar. 

El model en xarxa del BST permet liderar les teràpies innovadores contra el càncer 

Catalunya és la comunitat on s’ha tractat a més pacients oncològics amb necessitats de medicaments fabricats amb teràpies cel·lulars que requereixen aparells específics per a la seva crioconservació i personal altament capacitat per a manipular-los. Aquest assaig clínic n’és un dels seus exemples. La seu central del BST disposa del laboratori, els aparells i la tecnologia necessàries, especialment els tancs de criopreservació, per poder mantenir els medicaments per sota dels -150 Cº, i sobretot, dels experts capacitats per a fer-ho.c