El registre de donants de defenses ReDoCel ha permès al Banc de Sang tractar pacients greus amb infeccions postrasplantament

Sales Blanques del Banc de Sang i Teixits de Catalunya
 • El Registre de Donants de Cèl·lules ReDoCel permet seleccionar donants òptims per poder fabricar medicaments de teràpia cel·lular i tractar infeccions greus en pacients trasplantats
 • Gràcies al ReDoCel, s’ha pogut desenvolupar el ViroTCell, una de les teràpies cel.lulars avançades antivirals i tractar més de 80 pacients en gairebé deu anys
 • El registre, que té 700 donants, va ser creat pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya i el Centre de Transfusió de la Comunitat valenciana el 2017  
 • El ReDoCel ha permès també la creació és el ‘T-Celbanc’, un futur banc nacional de limfòcits T específics congelats que permetrà lluitar també contra les infeccions postrasplantament

El ReDoCel és l’únic registre de donants de defenses que existeix a l’Estat i va ser creat pel Banc de Sang i de Teixits de Catalunya i el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana l’any 2017. Aquest registre permet al BST seleccionar el donant òptim per a la fabricació d’un medicament de teràpia cel·lular, el “ViroTCell”, que serveix per tractar infeccions oportunistes en pacients receptors d’un trasplantament, quan no tenen altra alternativa de tractament. Des que el Servei de Teràpia Cel.lular i Avançada va començar a produir el ViroTCell, fa uns deu anys, s’han tractat més de 80 pacients en situació greu sense cap altra alternativa de tractament.

La fabricació del ViroTCell és personalitzada i a demanda: en el moment en què hi ha la necessitat es busca el donant idoni i es fabrica el medicament. El nou pas en el qual treballen els impulsors del registre ara és la creació del ‘T-Celbanc’, el futur banc de defenses de l’Estat que podria cobrir gran part de la població afectada pels virus més comuns en els pacients immunodeprimits que no tenen alternativa.

Els donants del ReDoCel són donants de sang habitual, seleccionats amb dues premisses: l’una és que les seves defenses tinguin reactivitat contra els virus que volem tractar en el pacient i pels quals la majoria de donants estan sensibilitzats, com poden ser el citomegalovirus (CMV) o el virus Epstein-Barr (VEB). Aquests dos són els virus més comuns en pacients trasplantats i els tractaments antivirals existents no són prou eficaços per assolir la curació. I l’altra premissa és que tinguin un cert grau de compatibilitat HLA amb el pacient. L’HLA és el sistema de compatibilitat humà que usa el nostre sistema immunitari per reconèixer i diferenciar cèl·lules pròpies o alienes i que és el que s’analitza quan es fan trasplantaments entre donant i receptor.

Actualment, al registre ReDoCel consta de gairebé 700 donants (entre Catalunya i València) i això permet al BST elaborar una desena de “ViroTcell” l’any per a pacients que no milloren amb els tractaments habituals contra aquests virus. Els pacients trasplantats, sigui de medul·la òssia (trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH)), o d’un òrgan sòlid, han estat prèviament immunodeprimits amb fàrmacs per a evitar el rebuig a les noves cèl·lules. Això fa que quedin indefensos davant de qualsevol mena d’infecció. Per això l’ús d’aquest medicament fet ‘especialment’ per al pacient és a demanda, quan els altres tractaments fallen.

El gran salt de futur del ReDoCel: crear el T-Celbanc, el banc de limfòcits de l’Estat

El gran projecte previst en teràpia antiviral aplicant teràpia cel·lular avançada, és la de creació d’un banc de limfòcits educats perquè puguin reconèixer virus. Aquesta iniciativa està en fase d’assaig clínic i el projecte s’anomena ‘T-Celbanc’. L’objectiu és crear un magatzem de limfòcits-T antivirus específics congelats que puguin estar disponibles de manera immediata per als pacients que ho necessitin i no s’hagi d’elaborar el medicament a partir d’un donant específic.

Aquest projecte, impulsat pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya junt amb personal investigador del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, és el gran pas de futur al “ViroTCell” i on la selecció de donants també es farà a partir del registre ReDoCel.

Per a elaborar el “ViroTcell”, el BST extreu els limfòcits del donant amb un procés d’afèresi, que és similar a la donació de plasma, per mitjà del qual es separen només les defenses o glòbuls blancs. Posteriorment, es seleccionen els limfòcits T, es modifiquen i ‘eduquen’ a través d’un procés de teràpia cel·lular avançada i s’administren al pacient.

Per contra, l’avantatge del futur ‘T-Celbanc’ és que, d’una banda,  els glòbuls blancs s’obtenen a partir d’una donació de sang dels donants seleccionats del ReDoCel, de la qual se n’extreuen els limfòcits T que es necessiten, i de l’altra, “podria arribar a cobrir un gran percentatge de la població i aconseguir escurçar el temps d’espera quan un pacient receptor d’un trasplantament pateixi una infecció per virus difícil de tractar perquè el medicament ja fabricat, que estarà ja criopreservat, es podrà subministrar amb més rapidesa”, explica la dra. Nerea Castillo, hematòloga del Servei de Teràpia Cel·lular Avançada del Banc de Sang i Teixits.

Les complicacions degudes a la reactivació d’aquestes infeccions en persones immunodeprimides poden arribar a ser molt greus o mortals”, recorda la investigadora.

El “T-Celbanc”, que es crea per combatre els dos virus més comuns en aquests casos, el citomegalovirus (CMV) i el virus Epstein-Barr (VEB), no substituirà mai el “ViroTCell” perquè hi ha un percentatge de la població que requerirà tractament més personalitzat, quan es tracti de virus diferents. “L’HLA és capritxós, per tenir donants compatibles s’ha de tenir una gran mostra de persones i el sistema immunitari genètic dels donants ha de ser molt semblant al dels receptors. En persones, per exemple, que no són d’origen caucàsic, la compatibilitat és més difícil i no pot ser garantida pel Banc de defenses general” explica Castillo i, en canvi, sí pel “ViroTcell”.

El “T-Celbanc” serà únic en l’àmbit nacional i permetrà dotar la sanitat de noves opcions de tractament basades en la teràpia cel·lular.

Com formar part del ReDoCel

 • En la primera fase del registre, els professionals responsables de ReDoCel fan una cerca de donants potencialment vàlids basant-se en una selecció prèvia. Una vegada s’ha dut a terme aquesta cerca, els responsables contacten directament amb els donants, animant-los a formar part d’aquest registre.
 • Després de rebre tota la informació, i si les persones donants estan interessades a participar, acudeixen, amb cita prèvia, a algun dels punts de donació del BST proposats per a fer-ne la inscripció consentida en el Registre, durant la qual se’ls extreuen unes mostres de sang per a confirmar que els seus glòbuls blancs són del tipus que els malalts necessiten.
 • Les persones donants més apropiades se seleccionaran per a una donació de limfòcits T, de manera que podran ser donants de glòbuls blancs per a qualsevol dels dos projectes: el ViroTCell o el TCelBanc. Per a fer-ho, després de seleccionar el donant més idoni, se’l citarà perquè faci la donació de limfòcits.
 • Aquesta donació es du a terme com una donació de sang convencional o mitjançant un procés d’afèresi. En el primer cas, la fracció leucocitària és la que s’utilitza per a elaborar la teràpia, i la resta de components podrà seguir el curs habitual del banc de sang i usar-ne les hematies i el plasma per a transfondre. L’afèresi de leucòcits extreu per separat només aquells components sanguinis que es necessiten, de manera similar a una donació de plasma, la resta de sang retorna al donant.
 • Els limfòcits donats no s’infonen directament al pacient, sinó que passen per un procés exclusiu i complex en el laboratori amb una selecció dels limfòcits T específics per a cada infecció comentada, a fi d’assegurar-ne l’efectivitat i la seguretat.
 • En el cas del ViroTCell, s’administra al pacient una vegada s’ha produït a les instal.lacions del BST.
 • En el cas del “T-Celbanc”, els limfòcits modificats es criopreserven i passen a formar part del banc de defenses del BST a l’espera que un metge ho prescrigui des del seu centre hospitalari.

Per a més informació:

ViroTCell, un tractament contra les infeccions en persones trasplantades