Generem línies de cèl·lules que són l’avantsala per obtenir glòbuls vermells al laboratori

Targeta fenotip
  • La investigació que desenvolupem persegueix arribar a fabricar glòbuls vermells a partir de cèl·lules mare de la sang
  • Els glòbuls vermells produïts al laboratori poden arribar a ser l’alternativa terapèutica per als pacients que tenen grups sanguinis ‘rars’ o poc habituals
  • El laboratori d’Immunohematologia del BST és referent en la identificació i el diagnòstic d’aquests grups sanguinis ‘rars’

Encara han de passar força anys perquè arribi el dia en què un pacient amb un grup sanguini poc habitual, o amb el que anomenem ‘sang rara’, pugui rebre glòbuls vermells fabricats a un laboratori quan no es trobi un donant compatible.

Tot i això, al Banc de Sang i Teixits (BST) hem aconseguit tenir un banc de cèl·lules ‘precursores’ de glòbuls vermells, que han estat produïdes al laboratori a partir de cèl·lules mare de donants de sang. Es tracta de donants que són portadors d’aquests grups sanguinis rars. Aquestes cèl·lules, que tenen la capacitat de madurar fins a glòbuls vermells,  oferiran en un futur, una alternativa terapèutica a aquests pacients amb grups sanguinis especials.

Una de cada 10.000 persones té una sang amb un tret sanguini diferent del 99,99% dels ciutadans. És l’anomenada “sang rara”. Això suposa que entre el 0,01 i el 0,1 % de la població té una sang “especial” i quan rep una transfusió d’un donant qualsevol, pot ser que el seu cos produeixi anticossos.

Actualment, hi ha descrits més de 300 grups sanguinis, dels quals els més coneguts són els grups ABO i el Rh.

En els darrers cinc anys, al Banc de Sang treballem per optimitzar i escurçar  aquest procés que ha de ser l’avantsala del punt final: acabar produint glòbuls vermells in vitro a partir de cèl·lules progenitores hemopoètiques, que  és el nom que reben les cèl·lules mare de la sang.

De fet, la fabricació d’aquestes cèl·lules encarregades de transportar l’oxigen dels pulmons a la resta del cos és una fita cada vegada més propera. La recerca en aquest àmbit ha fet un pas de gegant després de l’anunci aquest novembre de l’Institut de Biodisseny de la Universitat de Bristol, que ha iniciat el primer assaig clínic mundial de transfusió de glòbuls vermells produïts in vitro en humans.

El primer pas: usar els glòbuls vermells in vitro per a diagnòstic

Més enllà de l’ús de la sang per a transfusió, hi ha una necessitat menys coneguda però igual d’important, que és l’ús de glòbuls vermells amb finalitat diagnòstica. És a dir: per a detectar els anticossos que es produeixen contra algun grup sanguini. L’ús d’aquests glòbuls vermells permet diagnosticar quan un pacient o una dona gestant produeix una resposta immunitària i desenvolupa anticossos.

El Laboratori d’Immunohematologia del BST és un centre de referència en aquest tipus de diagnòstic i rep mostres derivades des de  molts hospitals d’arreu d’Espanya, incloent-hi els casos complicats de sospita d’un grup rar.   “Necessitem saber contra què van dirigits els seus anticossos per poder trobar sang que sigui compatible”, explica la doctora Núria Nogués, responsable del laboratori d’Immunohematologia del Banc de Sang.

“La identificació d’un grup sanguini rar comença tot sovint arran de la investigació d’un anticòs que ha fet aquella mateixa persona fruit d’una transfusió o gestació”, afegeix la doctora Nogués.

Aquest banc de cèl·lules generades al laboratori d’Immunohematologia del BST  “primer ens serviran per a diagnòstic, però estem convençuts que el dia de demà serviran per transfondre pacients pels quals és difícil trobar sang compatible”, avança Nogués.

El Banc de Sang forma part de la xarxa internacional de registres de sang rara que coordina el laboratori de Referència Internacional per Grups Sanguinis (IBGRL) de Bristol, al Regne Unit.

Es va encetar aquesta línia de recerca el 2017, en un projecte en col·laboració amb l’Institut Josep Carreras (IJC) i l’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

La revista Clinical and Translational Medicine (CTM) ha publicat recentment un dels darrers treballs liderats pel Laboratori d’Immunohematologia amb cèl·lules d’una donant amb un grup sanguini extremadament rar. Aquest treball s’ha fet amb la col·laboració de l’Institut Josep Carreras i la Universitat de Barcelona.