L’estudi sobre la criopreservació de cèl·lules mare de donants no familiars, premiat a la SETS2021

  • El projecte posa en el punt de mira la seguretat de la congelació de les cèl·lules progenitores
  • Les cèl·lules van passar de transportar-se en fresc a fer-ho congelades, arran de la pandèmia
  • Els resultats del trasplantament no es van veure alterats, però és important que el procés no s’alenteixi

El Congrés de la Societat Espanyola de la Transfusió ha donat el premi de millor comunicació oral en l’Àrea de Teixits i Teràpies Avançades al projecte presentat pel Banc de Sang i Teixits que estudia l’impacte de la criopreservació de les cèl·lules progenitores de donant no emparentat durant la pandèmia Covid-19.

L’estudi, desenvolupat per l’equip del servei de teràpia cel·lular  del BST, posa en el punt de mira la seguretat de la congelació d’aquestes cèl·lules mare, una mesura presa arran de la Covid-19.

Ens adaptem al medi

Abans de la pandèmia, l’extracció de les cèl·lules del donant i la preparació del pacient per al trasplantament es feia paral·lelament. Aquesta coordinació garantia l’efectivitat del procés. El transport de les cèl·lules, del donant al receptor, es feia en fresc i en un temps màxim recomanat de 72 hores.

Amb el confinament de la Covid-19 i el risc que podia suposar que el donant es contagiés i no pogués fer la donació, el Registre de Donants de Moll d’Os Espanyol i altres organitzacions internacionals  van prendre la decisió de canviar el protocol. Extreure primer les cèl·lules, congelar-les i, posteriorment, preparar al pacient per al trasplantament. En aquests mesos excepcionals, el procediment no es va fer paral·lelament, sinó que el malalt no rebia la quimioteràpia de condicionament (tractament previ al trasplantament) fins que les cèl·lules congelades del donant estaven disponibles en el centre de trasplantament. Així s’evitava tenir al pacient sense defenses i exposat a qualsevol infecció, provocat per la quimioteràpia, abans de disposar de les cèl·lules del donant.

El principal enemic, el temps d’espera entre l’extracció de les cèl·lules i la preparació del pacient per al trasplantament

A través de l’estudi de l’evolució dels pacients, s’ha vist que el canvi de procediment no ha significat una pèrdua de qualitat del producte ni empitjorament del resultat del trasplantament a curt termini. No obstant això, s’ha reflectit un important inconvenient en el nou protocol de congelació, el malbaratament d’algunes donacions. En algunes situacions no es van utilitzar les cèl·lules. Això va ser degut en la majoria dels casos al major temps que passa entre la donació i la preparació del pacient, en congelar les cèl·lules, que pot derivar en un empitjorament del malalt, impossibilitant el trasplantament.

La congelació no va alterar els resultats, però és important que el procés entre la donació i el trasplantament no es demori

Et pot interessar

Participem en el desenvolupament d’un assaig clínic que lluita contra el càncer

ViroTCell, un tractament contra les infeccions en persones trasplantades