Les mares veganes podran ser donants de llet materna

Amanida

El Banc de Llet ha començat aquest any 2016 a analitzar els nivells de vitamina B12 a mares donants que fan una dieta vegetariana estricta, amb l’objectiu de garantir que la llet tingui les aportacions necessàries de vitamina B12 per als bebès prematurs.

La vitamina B12 rares vegades està present en els vegetals. Les principals fonts per obtenir-la són la carn, el peix, els ous i els productes làctics. Com que no pot ser sintetitzada pel cos humà, l’única manera de tenir-ne és menjant aquest aliments.

Per això, una de les causes de dèficit de vitamina B12 és pel dèficit en la dieta en persones que són vegetarianes estrictes, és a dir, veganes i que no consumeixen cap tipus de proteïna animal.
La vitamina B12 és important per a la síntesi de material genètic de les cèl·lules, així com per al desenvolupament i el manteniment de la funció del sistema nerviós central.

Les principals fonts de vitamina B12 són la carn, el peix, els ous i els productes làctics.

A més, la vitamina B12 juntament amb l’àcid fòlic són substàncies fonamentals per al desenvolupament del fetus durant els tres primers mesos d’embaràs.

La prova principal per detectar el dèficit de vitamina B12 és el nivell de concentració en la sang, per això quan es fan donants de llet materna se’ls extreu una mostra de sang per conèixer els nivells d’aquesta vitamina.