Professionals Enrere

Subministrament de cèl·lules hematopoètiques criopreservades

BT780

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La seguretat del subministrament de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) és essencial per garantir l'eficàcia del trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH). Quan es realitza congelat, l'entrega pot ser abans de l'inici del condicionament del malalt

Les CPH han de ser subministrades en contenidors que garanteixin la integritat del producte i la seguretat del personal que realitza el transport.

Mètode

Les CPH en fresc se subministren en contenidors de nitrogen en fase gasosa (dry shipper), dissenyats per mantenir temperatures criogèniques (< -135 °C).

Aquests contenidors s'omplen amb nitrogen líquid; absorbeixen el nitrogen amb una esponja interior i l'alliberen en fase gas. La manipulació del producte l'ha de fer personal capacitat.

La seva autonomia és de 10-14 dies. Disposen de control de temperatura continu.

No han de passar per raigs X.

Valors de referència

La temperatura de transport ha de ser de menys de -135 °C.

Informació sobre l’espècimen

Producte: subministrament de CPH criopreservat.

Tub: no és aplicable.

Volum: menys de 200 ml.

Caducitat: 10-14 dies.

Instruccions de transport: -135 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: no és aplicable.

Informació administrativa

Codi BST: BT780

Descripció de la prova: s'aplica quan el producte a administrar es distribueix criopreservat.

Sinònims: CPH criopreservat.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: aquesta tarifa (BT780) inclou la preparació del criocontenidor de transport validat per mantenir temperatures molt baixes i el transport fins a l'hospital.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin