Informació corporativa

Pla estratègic

Defineix la missió, visió i valors de l'organització.

Missió, visió i valors

El Banc de Sang i Teixits és una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coneix la nostra raó de ser.

Codi ètic

Facilita les pautes de comportament dels professionals del BST.

Portal de la transparència

El compromís amb la comunitat comporta informar a la ciutadania i als estaments amb total transparència i objectivitat.