R+D+I

El Banc de Sang i Teixits (BST) considera la recerca com una activitat estratègica per donar serveis de màxima qualitat i seguretat i per incorporar ràpidament les millores que es generen en el seu camp d’actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

​Recerca

Participem en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l’Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, amb les Universitats Catalanes i promovem aliances estratègiques amb centres investigadors d’arreu del món.

Descarregueu la Memòria Científica de Recerca de 2020

Hem elaborat un nou Pla Estratègic d'R+D+i 2017-2020. Descarregueu-lo aquí (PDF).

Actualment, estem duent a terme 70 projectes de recerca i innovació al BST. A la nostra organització, 56 persones dediquen part del seu temps a la recerca. 

El BST lidera 4 projectes RETOS en els quals col·labora amb IGTP, CMRB, Institut Josep Carreras, Hospital de la Fe y Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, amb un pressupost total de gairebé 2.000.000 €

Projectes subvencionats

 • El projecte "UNiKAR: Cèl·lules CAR-NK universals derivades de cèl·lules mare induïdes pluripotents fetes a partir de sang de cordó umbilical per a oncoimmunoteràpia de disponibilitat immediata" amb número d'expedient PI21/00796 està finançat pel Instituto de Salud Carlos III i cofinançat per la Unió Europea a través de Fons FEDER.
 • El projecte FACTOCEL: Ampliació de les instal·lacions d'una factoria productora de medicaments cel·lulars per medicina regenerativa amb número d'expedient PLE2009-0092 ha estat finançat amb el programa nacional d'internacionalització d'R+D, subprograma de foment de la cooperació científica internacional (FCCI) PLAN-E, TIPUS: CEL MARE INFRA
 • "ID-VITRORED: Obtenció d'hematies in vitro a partir de iPSCs de donants amb fenotips eritrocitaris seleccionats i optimitzats mitjançant edició genòmica, com a alternativa als panells d'hematies actuals ", expedient: RTC-2017-6367-1, finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri d' Ciència, innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 • "iPS-PANIA: IPSC al·logèniques a partir d'unitats de SCU homozigotes per haplotips d'elevada prevalença", expedient: RTC-2017-6000-1, finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 • "T-CELBANC: Creació d'un banc nacional de limfòcits T específics per a ús immediat en les infeccions oportunistes post-trasplantament", finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 •  "JOINT ACTION: FacilitatinG the Authorisation of Preparation Processes for blood, tissues and cells (GAPP)" finançat per la Comissió Europea. Expedient: 785269
 • "Abordatge dels trastorns hemorràgics hereditaris d'etiologia complexa mitjançant l'aplicació d'una estratègia comú de seqüenciació d'exomes" finançat per l'Institut de Salud Carlos III. Expedient: PI18/01492
 • "Traslación de un producto de ingeniería tisular alogénico con MSC de gelatina de Wharton para el tratamiento de la osteonecrosis en pacientes oncológicos pediátricos" finançat per l'Institut de Salut Carlos III. Expedient: PI19/01788
 • "Estudio clínico de seguridad, aleatorizado, doble ciego, de dos dosis y controlado con placebo en el tratamiento de la lesión medular incompleta a nivel cervical con WJ-MSC intratecal en infusiones múltiples" finançat per l'Institut de Salut Carlos III. Expedient: PI19/01680
 • El projecte "Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the EU and EEA. ECDC/HERA/2021/024 ECD.12241", està finançat per EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

 • El projecte de I+D+i "HEMO-GAS. Recreación del nicho embrionario para la producción de células madre hematopoyéticas y sus derivados en gastruloides humanos. PLEC2021-007518", està finançat per Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación (Digital Object Identifier 10.13039/501100011033) i per la Unión Europea "NextGenerationEU"/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Projecte PLEC2021-007518 finançat per:

   

  

Producció científica

Al 2021 els investigadors del BST van publicar 56 articles en revistes científiques que sumen un factor d'impacte de 241. Un 40% d'aquestes publicacions són del primer quartil.

Patents

El BST té 3 patents concedides a Espanya, una concedida a Estats Units, dues concedides per la Oficina Europea de patents i validades a diversos països europeus i una concedida a Mèxic.