R+D+I

El Banc de Sang i Teixits (BST) considera la recerca com una activitat estratègica per donar serveis de màxima qualitat i seguretat i per incorporar ràpidament les millores que es generen en el seu camp d’actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

Recerca

Participem en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l’Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d’Utilitació Pública, amb les Universitats Catalanes i promovem aliances estratègiques amb centres investigadors d’arreu del món.

Hem elaborat un nou Pla Estratègic d'R+D+i 2017-2020. Descarregueu-lo aquí (PDF).

Actualment, estem duent a terme 62 projectes de recerca i innovació al BST. A la nostra organització, 66 persones dediquen part del seu temps a la recerca. 

Projectes subvencionats

  • "Estudi prospectiu, obert, d'una única injecció intratecal, pilot en fase I / IIa per avaluar la seguretat i per obtenir resultats preliminars d'eficàcia d'un trasplantament de cèl·lules mare de cordó umbilical en pacients amb lesió medul·lar traumàtica complerta" ha rebut finançament de La Fundació La Marató de TV3. Expedient: 20133230.
  • "Estratègia prospectiva i multicèntrica per a millorar la curació de leucèmies agudes d'alt risc promovent una plataforma per a la teràpia al·logènica a temps en pacients sense un donant HLA idèntic" ha rebut finançament de la Fundació La Marató de TV3. Expedient: PI12/01494.
  • "Desenvolupament i implementació de noves eines d'anàlisi molecular massiu per a l'abordatge integral del diagnòstic i investigació de les coagulopaties congènites" ha rebut finançament del Instituto de Salud Carlos III. Expedient: PI15/01643
  • "ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya". Objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Expedient: COMRDI15-1-0013. Amb aquest projecte es pretén organitzar una xarxa catalana de centres involucrats en teràpies avançades amb la finalitat d'innovar i avançar el més ràpid possible des de la idea fins a l'aplicació clínica i/o la producció industrial d'aquest nou tipus de teràpies
  • "Euro-GTP II- Good Practices for demonstrating safety and quality through recipient follow-up". Pretén desenvolupar les bones pràctiques i mètodes necessaris per a la correcta avaluació de l'eficàcia clínica de les teràpies amb teixits i cèl·lules d'origen humà, permetent així demostrar la seva qualitat i la seguretat als pacients que reben aquests productes. El BST coordinarà durant els propers 3 anys aquest projecte finançat per 3r Programa de Salut de la Comissió Europea (709567 -HP-PJ-2015), que compta amb la participació de 14 organitzacions d'11 països europeus, que representen altres bancs de teixits, autoritats competents, unitats d'aplicació i d'investigació de referència a nivell internacional. http://goodtissuepractices.eu
  • El projecte FACTOCEL: Ampliació de les instal·lacions d'una factoria productora de medicaments cel·lulars per medicina regenerativa amb número d'expedient PLE2009-0092 ha estat finançat amb el programa nacional d'internacionalització d'R+D, subprograma de foment de la cooperació científica internacional (FCCI) PLAN-E, TIPUS: CEL MARE INFRA
  • "Xarxa temàtica d'investigació cooperativa en salut en Teràpia Cel·lular, Xarxa TERCEL". Aquesta xarxa està finançada per l'Institut de Salut Carlos III i cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Expedient: RD12/0019/0015
  • "Curs: El paper dels bancs d'ulls en el programa d'autosuficiència de còrnies a Espanya. Mòdul 2". Activitat subvencionada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
  • "DoHeCa: Donor Health Care". Aquest projecte ha rebut finançament de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de la Comissió Europea,  Expedient: 538986-LLP-1-2013-1-ERASMUS-EQR
 

  

Producció científica

El nombre de publicacions dels investigadors del BST en revistes científiques l’any 2016 ha estat de 28, amb un factor d’impacte de 105. S'ha duplicat el nombre de publicacions del primer quartil respecte l'any anterior.

Patents

El BST té 6 patents concedides a Espanya, una concedida a Estats Units, dues concedides per la Oficina Europea de patents, dues concedides a Mèxic, una a Colòmbia i un en tràmit a l'Índia.