R+D+I

El Banc de Sang i Teixits (BST) considera la recerca com una activitat estratègica per donar serveis de màxima qualitat i seguretat i per incorporar ràpidament les millores que es generen en el seu camp d’actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

Recerca

Participem en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l’Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d’Utilitació Pública, amb les Universitats Catalanes i promovem aliances estratègiques amb centres investigadors d’arreu del món.

Hem elaborat un nou Pla Estratègic d'R+D+i 2017-2020. Descarregueu-lo aquí (PDF).

Actualment, estem duent a terme 62 projectes de recerca i innovació al BST. A la nostra organització, 66 persones dediquen part del seu temps a la recerca. 

Projectes subvencionats

 • "Desenvolupament i implementació de noves eines d'anàlisi molecular massiu per a l'abordatge integral del diagnòstic i investigació de les coagulopaties congènites" finançat per l'Institut de Salut Carlos III. Expedient: PI15/01643
 • "Cardiopoesi amb biomatrius per regenerar la cicatriu post infart: From bench to bedside (first-in-man trial)" finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria PERIS. Expedient: SLT002/16/00234
 • "Regeneració hematopoètica a partir de cèl·lules mare pluripotents" finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria PERIS. Expedient: STL002/16/00299
 • "ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya". Objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Expedient: COMRDI15-1-0013. Amb aquest projecte es pretén organitzar una xarxa catalana de centres involucrats en teràpies avançades amb la finalitat d'innovar i avançar el més ràpid possible des de la idea fins a l'aplicació clínica i/o la producció industrial d'aquest nou tipus de teràpies
 • "Euro-GTP II- Good Practices for demonstrating safety and quality through recipient follow-up". Pretén desenvolupar les bones pràctiques i mètodes necessaris per a la correcta avaluació de l'eficàcia clínica de les teràpies amb teixits i cèl·lules d'origen humà, permetent així demostrar la seva qualitat i la seguretat als pacients que reben aquests productes. El BST ha  coordinat durant els darrers 3 anys aquest projecte finançat per 3r Programa de Salut de la Comissió Europea (709567 -HP-PJ-2015), que compta amb la participació de 14 organitzacions d'11 països europeus, que representen altres bancs de teixits, autoritats competents, unitats d'aplicació i d'investigació de referència a nivell internacional. http://goodtissuepractices.eu
 • El projecte FACTOCEL: Ampliació de les instal·lacions d'una factoria productora de medicaments cel·lulars per medicina regenerativa amb número d'expedient PLE2009-0092 ha estat finançat amb el programa nacional d'internacionalització d'R+D, subprograma de foment de la cooperació científica internacional (FCCI) PLAN-E, TIPUS: CEL MARE INFRA
 • "Curs: El paper dels bancs d'ulls en el programa d'autosuficiència de còrnies a Espanya. Mòdul 4". Activitat subvencionada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 • "Matriu pericàrdica amb cèl·lules mare mesenquimals pel tractament de pacients amb teixit miocàrdic infartat". Aquest projecte està finançat pel FEDER/Ministeri de Ciència Innovació i Universitats - Agència Estatal de Investigació. Expedient: SAF2017-84324-C2-2-R
 • "TRANSPOSE: TRANSfusion and transplantation: PrOtection and SElection of donors" aquest projecte està finançat per la Comissió Europea. Expedient: 738145
 • "ID-VITRORED: Obtenció d'hematies in vitro a partir de IPSCS de donants amb fenotips eritrocitaris seleccionats i optimitzats mitjançant edició genòmica, com alternativa als panells d'hematies actuals", expedient: RTC-2017-6367-1, finançat per la Convocatòria RETOS COLABORACIÓN 2017 del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
 • "iPS-PANIA: IPSC al·logèniques a partir d'unitats de SCU homozigotes per a haplotips d'elevada prevalença", expedient: RTC-2017-6000-1, finançat per la Convocatòria RETOS COLABORACIÓN 2017 del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
 • "T-CELBANC: Creació d'un banc nacional de limfòcits T específics per a ús immediat en les infeccions oportunistes post-trasplantament", expedient: RTC-2017-6368-1, finançat per la Convocatòria RETOS COLABORACIÓN 2017 del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
 •  "JOINT ACTION: FacilitatinG the Authorisation of Preparation Processes for blood, tissues and cells (GAPP)" finançat per la Comissió Europea. Expedient: 785269
 • "Abordatge dels trastorns hemorràgics hereditaris d'etiologia complexa mitjançant l'aplicació d'una estratègia comú de seqüenciació d'exomes" finançat per l'Institut de Salud Carlos III. Expedient: PI18/01492
   

  

Producció científica

En el que portem de 2018 els investigadors del BST han publicat 26 articles en revistes científiques que sumen un factor d'impacte de 99.

Patents

El BST té 4 patents concedides a Espanya, una concedida a Estats Units, dues concedides per la Oficina Europea de patents i validades a diversos països europeus i una concedida a Mèxic.