R+D+I

El Banc de Sang i Teixits (BST) considera la recerca com una activitat estratègica per donar serveis de màxima qualitat i seguretat i per incorporar ràpidament les millores que es generen en el seu camp d’actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

Recerca

Participem en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l’Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d’Utilitació Pública, amb les Universitats Catalanes i promovem aliances estratègiques amb centres investigadors d’arreu del món.

Hem elaborat un nou Pla Estratègic d'R+D+i 2017-2020. Descarregueu-lo aquí (PDF).

Actualment, estem duent a terme 67 projectes de recerca i innovació al BST. A la nostra organització, 70 persones dediquen part del seu temps a la recerca. 

El BST lidera 4 projectes RETOS en els quals col·labora amb IGTP, CMRB, Institut Josep Carreras, Hospital de la Fe y Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, amb un pressupost total de gairebé 2.000.000 €

Projectes subvencionats

 • "Desenvolupament i implementació de noves eines d'anàlisi molecular massiu per a l'abordatge integral del diagnòstic i investigació de les coagulopaties congènites" finançat per l'Institut de Salut Carlos III. Expedient: PI15/01643
 • "Cardiopoesi amb biomatrius per regenerar la cicatriu post infart: From bench to bedside (first-in-man trial)" finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria PERIS. Expedient: SLT002/16/00234
 • "Regeneració hematopoètica a partir de cèl·lules mare pluripotents" finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria PERIS. Expedient: STL002/16/00299
 • "ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya". Objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Expedient: COMRDI15-1-0013. Amb aquest projecte es pretén organitzar una xarxa catalana de centres involucrats en teràpies avançades amb la finalitat d'innovar i avançar el més ràpid possible des de la idea fins a l'aplicació clínica i/o la producció industrial d'aquest nou tipus de teràpies
 • "Euro-GTP II- Good Practices for demonstrating safety and quality through recipient follow-up". Pretén desenvolupar les bones pràctiques i mètodes necessaris per a la correcta avaluació de l'eficàcia clínica de les teràpies amb teixits i cèl·lules d'origen humà, permetent així demostrar la seva qualitat i la seguretat als pacients que reben aquests productes. El BST ha  coordinat durant els darrers 3 anys aquest projecte finançat per 3r Programa de Salut de la Comissió Europea (709567 -HP-PJ-2015), que compta amb la participació de 14 organitzacions d'11 països europeus, que representen altres bancs de teixits, autoritats competents, unitats d'aplicació i d'investigació de referència a nivell internacional. http://goodtissuepractices.eu
 • El projecte FACTOCEL: Ampliació de les instal·lacions d'una factoria productora de medicaments cel·lulars per medicina regenerativa amb número d'expedient PLE2009-0092 ha estat finançat amb el programa nacional d'internacionalització d'R+D, subprograma de foment de la cooperació científica internacional (FCCI) PLAN-E, TIPUS: CEL MARE INFRA
 • "Curs: El paper dels bancs d'ulls en el programa d'autosuficiència de còrnies a Espanya. Mòdul 4". Activitat subvencionada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 • "Matriu pericàrdica amb cèl·lules mare mesenquimals pel tractament de pacients amb teixit miocàrdic infartat". Aquest projecte està finançat pel FEDER/Ministeri de Ciència Innovació i Universitats - Agència Estatal de Investigació. Expedient: SAF2017-84324-C2-2-R
 • "TRANSPOSE: TRANSfusion and transplantation: PrOtection and SElection of donors" aquest projecte està finançat per la Comissió Europea. Expedient: 738145
 • "ID-VITRORED: Obtenció d'hematies in vitro a partir de iPSCs de donants amb fenotips eritrocitaris seleccionats i optimitzats mitjançant edició genòmica, com a alternativa als panells d'hematies actuals ", expedient: RTC-2017-6367-1, finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri d' Ciència, innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 • "iPS-PANIA: IPSC al·logèniques a partir d'unitats de SCU homozigotes per haplotips d'elevada prevalença", expedient: RTC-2017-6000-1, finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 • "T-CELBANC: Creació d'un banc nacional de limfòcits T específics per a ús immediat en les infeccions oportunistes post-trasplantament", finançat per Agència Estatal d'Universitats - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats / Fons FEDER de la Unió Europea amb l'objectiu principal: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.
 •  "JOINT ACTION: FacilitatinG the Authorisation of Preparation Processes for blood, tissues and cells (GAPP)" finançat per la Comissió Europea. Expedient: 785269
 • "Abordatge dels trastorns hemorràgics hereditaris d'etiologia complexa mitjançant l'aplicació d'una estratègia comú de seqüenciació d'exomes" finançat per l'Institut de Salud Carlos III. Expedient: PI18/01492
   

  

Producció científica

Al 2018 els investigadors del BST van publicar 31 articles en revistes científiques que sumen un factor d'impacte de 116. Un 45% d'aquestes publicacions són del primer quartil.

Patents

El BST té 4 patents concedides a Espanya, una concedida a Estats Units, dues concedides per la Oficina Europea de patents i validades a diversos països europeus i una concedida a Mèxic.