Pacients

Banc de Sang

La transfusió de sang està indicada per al tractament de pacients que, en un moment determinat, presenten una mancança de components sanguinis que no pot ser substituïda per altres alternatives

Banc de Cordó

La sang de cordó umbilical conté cèl·lules mare utilitzables en trasplantaments per a la curació de malalties com la leucèmia, limfomes i problemes medul·lars que es trasplanten amb medul·la òssia i sang perifèrica.

Banc de Teixits

Els teixits que s'extreuen d'un donant cadàver arriben a desenes de receptors: teixit osteotendinós, vàlvules cardíaques, artèries, pell i còrnies són reimplantades a receptors per millorar-los la qualitat de vida.

Banc de Llet Materna

La llet materna contribueix al desenvolupament dels nounats de baix pes (entre 800 i 1.500 grams) amb risc de patologia digestiva o intestinal, dèficit immunitari o una salut precària.

Unitat de tractament antitrombòtic

Equip mèdic especialitzat en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb fibril·lació auricular i malaltia tromboembòlica. Individualitzem el tractament en cada pacient per optimitzar-ne l'eficàcia i seguretat.