Pacients

Transfusió de sang

Banc de Sang

La transfusió de sang està indicada per al tractament de pacients que, en un moment determinat, presenten una mancança de components sanguinis que no pot ser substituïda per altres alternatives

Afèresi autòloga de progenitors

Alguns tractaments de quimioradioteràpia poden afectar la medul·la del pacient i la seva capacitat per fabricar la sang. Per això, abans del tractament, li extraiem les cèl·lules mare per tornar-se-les a trasplantar després.

Fotofèresi extracorpòria

És un tractament per a un càncer de la sang que afecta la pell. També s'usa en la malaltia de l'empelt contra el receptor quan no ha millorat després d'altres tractaments.

Col·liri de membrana amniòtica

Consulta les instruccions d'ús de l'extracte de membrana amniòtica, un tractament que s'administra sota prescripció mèdica a persones que tenen sequedat d'ull, entre altres.