Professionals Enrere

Limfocitoafèresi

PRG037

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

L'obtenció de limfòcits per afèresi permet realitzar diferents abordatges terapèutics, com la teràpia adoptiva cel·lular mitjançant infusions de limfòcits de donants o cèl·lules NK.

En els últims anys, a través de limfòcits obtinguts per afèresi, s'han elaborat medicaments cel·lulars com:

- Limfòcits T específics contra virus com citomegalovirus (CMV), virus d'Epstein-Barr (VEB), adenovirus. Aquest tractament es pot realitzar en malalts posttrasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) amb infeccions virals no controlades.

- Cèl·lules T quimèriques contra antígens: mitjançant modificació genètica el limfòcit expressa un receptor de cèl·lules T quimèriques. Alguns exemples són el CAR-T anti CD19.

- Limfòcits amb receptor de cèl·lules T (TCR): ús en algunes malalties oncològiques.

- Cèl·lules dendrítiques presentadores d'antigen: ús en algunes malalties oncològiques.

- Cèl·lules NK.

Mètode

A través d'un separador cel·lular que centrifuga la sang, els components cel·lulars se separen segons la seva densitat i el dispositiu recull les cèl·lules mononucleades on se situen els limfòcits.

Valors de referència

La quantitat mínima de limfòcits per recollir pot variar en funció del tractament. Per a la fabricació de medicaments, la quantitat recomanada és > 1E9 total.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CMN anticoagulades amb el 10% d'ACDA.

Tub: tub EDTA de sang perifèrica (mostra de control).

Volum: volum aproximat de menys de 300 ml.

Caducitat: 72 hores.

Instruccions de transport: entre 2 i 22 °C durant les primeres 24 hores.

Instruccions d'emmagatzematge: entre 2 i 8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: PRG037.

Descripció de la prova: limfocitoafèresi.

Sinònims: CMN-A.

Secció: Unitat d'Afèresi BST territorials.

Servei: la tarifa PRG037 inclou la revisió del donant, les proves analítiques necessàries per a la seva avaluació, l'extracció de les cèl·lules amb una màquina d'afèresi i el transport al laboratori de processament cel·lular.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin