Professionals Enrere

Obtenció de capa leucocitària (buffy coat) en moll d’os

BT103

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

L'extracció de moll d'os per a trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) conté una quantitat elevada d'hematies (hematòcrit al voltant del 30-35%) i plasma.

En algunes situacions, com incompatibilitat ABO donant/receptor, excés de volum superior a 20 ml/kg/pacient, criopreservació o antecedents de reaccions al·lèrgiques, cal reduir la quantitat d'hematies i plasma i recuperar la fracció de cèl·lules nucleades (capa leucocitària) de moll d'os on estan les cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH).

Mètode

El processament de capa leucocitària (buffy coat) de moll d'os (MO) de manera automatitzada és més ràpid i menys dependent de l'operador que el processament manual. A més, com que es fa en sistema tancat, el risc de contaminació disminueix.

El Banc de Sang i Teixits disposa del sistema Sepax, que està format per un sistema de centrífuga i un equip d'un sol ús. La centrífuga permet la separació de la sang d'MO en diferents components mitjançant un sistema de senyal lumínic òptic. Realitzant diferents cicles repetitius en funció del volum inicial, el dispositiu facilita els components en bosses separades (capa leucocitària, hematies, plasma).

Valors de referència

La recuperació de cèl·lules nucleades esperada és de > 75%.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CN d'MO.

Tub: realitzar els controls de qualitat.

Volum: volum desitjat fins a un màxim de 1.500 ml.

Caducitat: 72 hores des de l'obtenció.

Instruccions de transport: 2-8 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: 2-8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT103.

Descripció de la prova: processament de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) d'MO de manera automatitzada.

Sinònims: CN-MO.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: la tarifa inclou l'obtenció de capa leucocitària (cèl·lules nucleades) de donació d'MO.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin