Professionals Enrere

Selecció positiva CD34 pr. (+/- gran escala)

BT501, PRG034

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La malaltia de l'empelt contra l'hoste (MECH) és una complicació greu del trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) al·logènic. S'ha demostrat que la disminució del nombre de limfòcits T de la donació de progenitors disminueix el risc d'MECH.

Hi ha diferents abordatges per reduir el nombre de limfòcits T d'una donació de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH), com, per exemple, mitjançant la combinació de tècniques d'immunomagnetisme i anticossos monoclonals específics per a alguna subpoblació cel·lular.

Mètode

El dispositiu emprat és CliniMACS System (Milteny Biotec). La capacitat màxima de processament de l'aparell és de 6E10 cèl·lules nucleades totals.

Mitjançant un anticòs monoclonal CD34 (acoblat a partícules magnètiques), les cèl·lules CD34 positives són fixades per l'anticòs i travessen una columna amb un fort magnetisme. La força magnètica reté les cèl·lules fixades amb l'anticòs i, per tant, es rebutgen la resta de cèl·lules.

Un cop el magnetisme desapareix, les cèl·lules retingudes són alliberades i recuperades.

El volum del producte final és inferior al volum inicial. Per tant, en el cas de la congelació, cal afegir menys quantitat de sulfòxid de dimetil  (DMSO).

Valors de referència

La puresa del producte seleccionat és > 90% de CD34, amb recuperacions de CD34 respecte al producte inicial superior al 55-60%.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH de sang perifèrica CD34 seleccionades.

Tub: control de qualitat (0,5 ml).

Volum: 40-45 ml.

Caducitat: 72 hores

Instruccions de transport: 2-8 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: 2-8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT501 i PRG034.

Descripció de la prova: selecció de cèl·lules CD34 positives d'una donació de CPH per afèresi.

Sinònims: CPH-SP CD34 seleccionada.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: la selecció positiva de CD34 mitjançant la tecnologia de Miltenyi és el mètode validat al BST per aconseguir aquest propòsit.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin