Professionals Enrere

Crioemmagatzematge

BT900

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La preservació de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) o cèl·lules mononucleades (CMN) permet la preparació del malalt per rebre el trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) posteriorment a l'obtenció de les cèl·lules.

Diversos estudis han demostrat el manteniment de la viabilitat i potència del producte fins a 30 anys.

Mètode

El manteniment dels productes es realitza en contenidors de nitrogen líquid o d'alta eficiència fase gas per sota de -150 °C.

En el cas de congeladors mecànics de -80 °C, la caducitat és més curta.

De manera periòdica, cal fer controls de temperatura dels contenidors en cas de fase gas, o del nivell del nitrogen líquid en cas de submersió.

Valors de referència

L'estabilitat de la viabilitat i potència es manté durant molts anys a temperatures per sota de -150 °C.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH/CMN/MO/SCU.

Tub: no és aplicable.

Volum: menys de 200 ml.

Caducitat: 30 anys (6 mesos si és mecànic).

Instruccions de transport: no és aplicable.

Instruccions d'emmagatzematge: per sota de -150 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT900.

Descripció de la prova: s'aplica al conjunt de bosses resultants de la criopreservació d'un producte de CPH obtingut en el mateix procediment de col·lecta. Des del BST s'envia mensualment una llista de bosses emmagatzemades perquè els responsables de la Unitat de Trasplantament decideixin si volen continuar l'emmagatzematge.

Sinònims: no és aplicable.

Secció: Servei de Teràpia Cel·lular. Laboratori de Teràpia Cel·lular.

Tarifa BST: consulteu les tarifes actualitzades aquí.

Servei: la tarifa BT900 s'aplica al conjunt de bosses resultants de la criopreservació d'un producte de CPH obtingut en el mateix procediment de col·lecta. Des del BST s'envia mensualment una llista de bosses emmagatzemades perquè els responsables de la Unitat de Trasplantament decideixin si volen continuar l'emmagatzematge. Les bosses que continuen emmagatzemades es facturaran segons aquesta tarifa.

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin