Pacients

Fotoferesi extracorpòria

És un tractament per a un càncer de la sang que afecta la pell. També s'usa en la malaltia de l'empelt contra el receptor (MECR) quan no ha millorat després d'altres tractaments.

Com és el tractament?

Qui pot rebre el tractament?

Quines precaucions he de tenir?

Quan cal anar al metge?