Professionals Enrere

Cultiu Clonogènic

CEL001

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova avalua l'eficiència clonogènica o capacitat de les cèl·lules progenitores hematopoètiques CD34+ de generar colònies CFU-GM (sèrie blanca), CFU/BFU-E (sèrie vermella) i CFU-GEMM (mixtes) quan es cultiven en un medi específic durant 10-14 dies.

És una determinació que s'utilitza com test de potència en el control de qualitat d'unitats de sang de cordó umbilical i productes per transplantament de progenitors hematopoètics (en fresc i descongelats).

NOTA: en funció del tipus de mostra (com per exemple la fracció positiva d'una selecció positiva de CD34, productes de progenitors descongelats, etc.) es pot requerir fer l'assaig per duplicat. En aquest cas la prova associada és la CEL002.

Mètode:

Cultiu Cel·lular.

Valors de referència:

Els resultats són semi-quantitatius. Els valors de CLONE (mostres en fresc)/E-CLONE (mostres descongelades) esperats són els següents:

Tipus de mostra CLONE/E-CLONE (%)
SCU fresc ≥30
SCU descongelat ≥10
Moll d'os ≥10
Progenitors fresc/descongelat ≥15

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

14 dies.

Informació de l'espècimen

Mostra: mostra estèril de sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis/limfoafèresis.
Tub: Tub sense additiu (mostres anticoagulades).
Volum mínim: 100 μL.
Estabilitat:

  • Mostres en fresc: 1 dia
  • Mostres descongelades: 1 hora

Instruccions de transport: Mostres en fresc a temperatura ambient; mostres descongelades en refrigeració.
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL001 (Cultiu clonogènic duplicat: CEL002)
Descripció de la prova: Cultiu clonogènic de cèl·lules progenitores hematopoètiques.
Sinònims: No aplica
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.


Perfils:
La prova CEL001 Cultiu Clonogènic es pot sol·licitar sola. També es realitza dins dels perfils següents:

Nom perfil Codi perfil
SEL FR CD45RA- CE31
SEL INICIAL CD133 CE33
SEL POSTNIGHT CD133 CE34
SEL FR CD133+ CE35
TUB A AUTO CEL7
TUB A AL·LO CEL8
TUB B/C AUTO CEL9
TUB B/C AL·LO CEL10

Referències

Atlas of Hematopoietic colonies. StemCell Technologies. 2017.
Atlas of Hematopoietic colonies from cord blood. StemCell Technologies. 2010.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin