Professionals

Laboratoris

Els laboratoris del BST estan al servei de les necessitats internes de recerca i assistència.

Tenen com principal objectiu assistencial garantir la seguretat dels donants i dels receptors i vetllar per la qualitat dels productes a transfondre o trasplantar.

Per aconseguir-ho, disposen de personal expert i tecnologia avançada. Realitzen proves analítiques en sang, teixits, llet materna, cèl·lules (cordó, progenitors, teràpies avançades), entre d'altres.

D'altra banda, els laboratoris del BST també estan al servei de les activitats de recerca i docència, a través de les plataformes cel·lular i molecular, assessorant i formant els usuaris o bé realitzant les determinacions necessàries en les investigacions. 

Els laboratoris del BST ofereixen tecnologia i expertesa a la societat, actuant com laboratori extern de referència per a centres sanitaris que li deriven mostres. 

Resultats LAB

Catàleg de proves