Professionals Enrere

Estudi de refractarietat plaquetar

4815

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

  • La refractarietat a les transfusions de plaquetes pot ser deguda en alguns pacients a l'existència d'anticossos que es fixen a antígens presents en la membrana de les plaquetes, fent que siguin ràpidament destruïdes.
  • L'estudi de refractarietat plaquetar té com objectiu investigar la presència d'anticossos anti-HLA de classe I i anti-plaquetaris en el sèrum dels pacients refractaris.  Els antígens plaquetaris específics s'anomenen antígens HPA (Human Platelet Antigen).
  • Si l'estudi és positiu, els resultats ens permeten fer una cerca de donants compatibles per tal de millorar el rendiment de les transfusions de plaquetes.

Mètode:

L'estudi de la refractarietat consisteix en un conjunt de proves.

En tots els pacients es realitza, mitjançant una tècnica de Luminex, un escrutini que inclou la recerca d'anticossos anti-HLA de classe I i d'anticossos enfront els sistemes HPA-1, HPA-2, HPA-3 i HPA-5 (Kit PakLx).

Es realitza també en tots els pacients l'estudi del genotip dels sistemes HPA (HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-5 i HPA-15). Aquesta determinació es realitza mitjançant tècnica de Luminex (ID CORE XT / ID HPA XT)

Quan l'escrutini d'anticossos anti-HLA de classe I és positiu, es procedeix a fer la identificació d'aquets anticossos, mitjançant el Kit de Luminex Class I Single Antigen.

En pacients homozigots pel sistema HPA-15 (15a15a o 15b15b) es descarta la presència al sèrum del pacient d'al·lo-anticossos enfront els antígens d'aquest sistema (mitjançant tècnica de MAIPA).

En pacients homozigots pel sistema HPA-3 (3a3a o 3b3b) es completa l'estudi descartant també al·lo-anticossos enfront el sistema HPA-3 per tècnica d'immunofluorescència.

Algoritme diagnòstic:

Quan es sol·licita la prova 4815, estudi de refractarietat plaquetar, es generen les següents proves:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
4833 Anticossos anti-HLA de classe I No Si
4942 Anticossos anti-plaquetares (fase sólida) No Si
4818 Genotip plaquetari Si Si
4825 Prova creuada plaquetària (recerca de donants compatibles) No No
4809 Anticossos enfront sistema HPA-15 (MAIPA) Si No
4800 Identificació Acs específics plaquetaris (IF) No No

Resultats:

El resultats de l'estudi de refractarietat son:         

  • Estudi negatiu: no es detecten anticossos que justifiquin el baix rendiment transfusional.
  • Estudi positiu: s'han detectat anticossos que poden justificar el baix rendiment transfusional. Es realitza una cerca de donants compatibles.

Precaucions:

Cal contactar amb el laboratori d'Immunohematologia per comentar el cas, diagnòstic del pacient, situació clínica, previsió de requeriments transfusionals, grup ABO etc...

Temps de resposta:

  • 1 dia laborable per l'escrutini inicial (HLA de classe I i HPA-1,2,3 i 5)
  • 21 dies laborables per l'informe final (Genotip, MAIPA, etc..)

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica
Tubs: 1 EDTA de 5 ml + 1 sèrum
Estabilitat: A temperatura ambient o a 4ºC: 3 dies
Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 4815
Descripció de la prova: Estudi de Refractarietat Plaquetar
Sinònims: No aplica
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 4815 forma part del Perfil Refractarietat Plaquetar

Referències

Methods for the selection of platelet products for alloimmune-refractory patients. Patricia M. Kopko, Paul Warner, Lesley Kresie and Carol Pancoska. TRANSFUSION 2015; 55:235-244

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin