Professionals Enrere

Escrutini d’anticossos irregulars

0010

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

  • Aquesta prova detecta la presència d'anticossos antieritrocitaris en plasma/sèrum. Aquests anticossos poden desenvolupar-se desprès de l'exposició a antígens eritrocitaris que la persona no posseeix com a conseqüència d'embaraços, transfusions o transplantaments previs.
  • Els anticossos irregulars poden causar malaltia hemolítica del nadó, reaccions hemolítiques transfusionals o reaccions de rebuig desprès d'un trasplantament. És per això que s'investiguen en totes les dones gestants i abans de realitzar una transfusió o un trasplantament.
  • Tanmateix, els estudis de malaltia hemolítica del nadó, d'incompatibilitat matern-fetal i els estudis de possibles reaccions hemolítiques transfusionals o de rebuig inclouen sistemàticament la determinació de l'escrutini d'anticossos irregulars.

Mètode:                                            

Tècnica indirecta de l'antiglobulina (Coombs indirecte).

S'enfronta el plasma/sèrum problema a un panell generalment constituït per 3 hematies que expressen diferents antígens per detectar els anticossos irregulars clínicament significatius.

Valors de referència

Els resultats possibles són: Negatiu, Positiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas d'escrutini positiu, es genera la prova 0011 Identificació d'anticossos irregulars. En les dones gestants i en alguns pacients que pot ser d'interès també es genera la prova 4918 Títol d'anticossos irregulars.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
4918 Títol d'anticossos irregulars Si (*) No
0011 Identificació d'anticossos irregulars Si (*) No

*Tot i que aquestes proves es poden demanar per separat, el laboratori necessita conèixer que la mostra conté algun anticòs i la seva especificitat concreta per poder fer la titulació. És per això que sempre es realitzarà d'inici un Escrutini d'anticossos (si es demana Identificació) i un Escrutini o, com a mínim, una Identificació (si es demana una titulació).

Temps de resposta:

1 dia quan l'escrutini és negatiu.
1 dia quan l'escrutini és positiu i la identificació és inequívoca.
Es poden requerir diversos dies quan la identificació és complexa (mescles d'anticossos o especificitats poc comuns)

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 10 ml
Volum mínim: 6 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 4 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0010
Descripció de la prova: Escrutini d'anticossos irregulars
Sinònims: Prova de l'antiglobulina indirecta, Coombs indirecte
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades clicant aquí.

Perfils:

La prova 0010 Escrutini d'anticossos irregulars es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Perfil Proves incloses
Perfil control immunohematològic de les dones gestants

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

Estudi incompatibilitat matern-fetal (mare)

Malaltia hemolítica del nadó (mare)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

9994 Conclusió incompatibilitat

Estudi anèmia hemolítica autoimmune

Estudi d'un Coombs directe positiu

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

0012 Coombs directe

0014 Elució

0016 Adsorcions diferencials

Referències

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin