Professionals Enrere

Prova directa de l’antiglobulina (poliespecífica)

0012

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova detecta la presència d'anticossos tipus IgG o del component del complement C3d recobrint els eritròcits. Aquesta situació pot donar-se, fonamentalment, en el context de:

  • Anèmia hemolítica autoimmune.
  • Anèmia hemolítica induïda per fàrmacs.
  • Reaccions transfusionals hemolítiques.
  • Incompatibilitat feto-materna i malaltia hemolítica del nadó.

Mètode:                                            

Tècnica directa de l'antiglobulina (Coombs directe) amb antiglobulina poliespecífica.  Hemaglutinació.

Valors de referència

Els resultats possibles són: Negatiu, Positiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat positiu, es genera la prova 9993 Coombs directe diferencial, que permetrà diferenciar si els eritròcits estan recoberts d'IgG o de C3d.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
9993 Coombs directe diferencial Si (*) No

*Tot i que aquestes proves es poden demanar per separat, el laboratori necessita conèixer que la mostra té un Coombs directe positiu. És per això que sempre es realitzarà d'inici una Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina.  

Temps de resposta:

1 dia quan l'escrutini és negatiu.
1 dia quan l'escrutini és positiu i la identificació és inequívoca.
Es poden requerir diversos dies quan la identificació és complexa (mescles d'anticossos o especificitats poc comuns)

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 10 ml
Volum mínim: 6 ml (en nadons 1 ml)
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 2 dies
  • En refrigeració: 2 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0012
Descripció de la prova: Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina Sinònims: Prova de l'antiglobulina directa, Coombs directe
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades clicant aquí.

Perfils:

La prova 0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Perfil Proves incloses
Anèmia hemolítica

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

0011 Identificació d'Ac irregulars

0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina

0014 Eluït Ac eritrocitaris

0016 Auto/aloadsorció Ac eritrocitaris

9991 Comentari anèmia hemolítica

Estudi incompatibilitat feto-materna (fill)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina

0014 Eluït Ac eritrocitaris

9994 Comentari incompatibilitat

Malaltia hemolítica del nadó (nadó)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0012 Prova directa poliespecífica de l'antiglobulina

Nota: també cal estudiar la mare

Referències

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin