Professionals Enrere

Estudi de trombopènia autoimmune

4810

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

 • En aquest estudi s'investiga la presència d'auto-anticossos anti-plaquetaris.
 • Es sol·licita en pacients amb sospita d'una trombopènia d'origen autoimmune.
 • En alguns pacients l'origen d'una trombopènia, tant de presentació aguda com mantinguda de forma crònica (> 6 mesos), és la presència d'anticossos reactius enfront les seves pròpies plaquetes (auto-anticossos).

Mètode:

Tècnica d'immunofluorescència, amb lectura per citometria de flux.

Es realitza una prova directa de l'antiglobulina (ATG), incubant les plaquetes del pacient amb les diferents ATG (Polivalent, IgG, IgM) conjugades amb FITC. Aquesta prova s'anomena també Test Directe.  La presència d'auto-anticossos de classe IgG i/o IgM s'evidencia llegint la intensitat de fluorescència (MFI) per citometria de flux.

Si el resultat del Test Directe és positiu, s'investiga la presència d'auto-anticossos anti-plaquetaris en l'eluït (si s'han obtingut suficients plaquetes) i lliures al sèrum del pacient, mitjançant una prova indirecta de la ATG, o Test Indirecte. S'enfronten les mostres problema (eluït, sèrum o plasma) a plaquetes d'un donant de grup O, i després d'uns rentats, s'afegeixen les diferents ATG, llegint el resultats per citometria.

L'estudi es completa amb un recompte de plaquetes en sang en EDTA i citrat i una revisió al microscopi del frotis.

Algoritme diagnòstic:

Resultats:

El resultats de l'estudi de trombopènia autoimmune son:         

 • Estudi positiu: es detecten auto-anticossos anti-plaquetaris; resultats compatibles amb trombopènia autoimmune (IgG i/o IgM)
 • Estudi negatiu: no es detecten auto-anticossos anti-plaquetaris en la mostra estudiada

Precaucions:

Per tal que es pugui fer l'estudi complet, cal enviar correctament les mostres al laboratori d'Immunohematologia. Els tubs que es sol·liciten són necessaris per poder obtenir suficients plaquetes del pacient per realitzar el Test Directe.

En cas de pacients pediàtrics, extreure només tubs d'EDTA, el màxim volum  possible en funció de l'edat del nen.

Temps de resposta:

10 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica
Tubs en pacients adults:

 • 6 tubs* de 10 ml d' EDTA K3
 • 1 tub de 5 ml d'EDTA K3
 • 1 tub de 5 ml de citrat
 • 1 tub de 5-10 ml sense anticoagulant (sèrum)

* Si es coneix el grau de trombopènia del pacient, es pot ajustar el volum de sang en EDTA a extreure. De forma orientativa es recomana:

Plaquetes x106/ml Tubs EDTA 10 ml
< 10-20 6 tubs
21-50 5 tubs
> 50 4 tubs

Tubs en pacients pediàtrics:

 • Només tubs d' EDTA K3,  volum segons l'edat del nen (mínim 5 ml)

Estabilitat:

 • A temperatura ambient o a 4ºC: 3 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig:

 • Mostra molt hemolitzada
 • Mostres rebudes en tubs diferents als especificats en aquesta fitxa.

Informació administrativa

Codi BST: 4810
Descripció de la prova: Estudi de Trombopènia Autoimmune
Sinònims: Estudi d'auto-anticossos anti-plaquetaris
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 4810 Estudi de Trombopènia Autoimmune no està inclosa en cap perfil.

Referències

Heikal N M, Smock KJ. Laboratory testing for platelet antibodies. Am J Hematol 2013; 88:218-821.

Muñiz-Diaz E, Canals C, Montero R et al. Métodos para el diagnóstico de las citopenias inmunes. En: Manual de técnicas de laboratorio en Hematología. Joan Lluis Vives Corrons. 4ª Edición (2014). Elsevier Masson Ed. Barcelona.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin