Professionals Enrere

Antigen plaquetar HPA-5b

0609

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

  • Aquesta determinació és útil en la tipificació de pacients o donants en els que interessi confirmar la presència o absència d'aquest antigen.
  • Existeixen diferents tècniques per tipificar els antígens HPA, sent actualment les tècniques de biologia molecular les més utilitzades.

Mètode:

Determinació del genotip HPA-5b

Previ a la determinació del genotip, cal fer l'extracció de DNA a partir de mostra de sang en EDTA.

L'estudi del genotip plaquetari HPA-5b es realitza mitjançant la tècnica de PCR SSP, amb cebadors específics per l'al·lel HPA-5b en uniplex.

Resultats:

Els resultats son: 

  • Positiu
  • Negatiu

Temps de resposta:

10 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica en EDTA
Volum de mostra: 1 tub de 5 ml d' EDTA K3
Estabilitat: A temperatura ambient o a 4ºC: 7 dies
Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0609
Descripció de la prova: Antigen Plaquetar HPA-5b
Sinònims: --
Secció:
Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils: No està inclosa en cap perfil

Referències

G.Cavanagh, A. N. Dunn, C. E. Chapman i P. Metcalfe. " HPA genotyping by PCR sequence-specific priming (PCR-SSP): a streamlined method for rapid routine investigations". Transfusion Medicine, 7: 41-45 (1997).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin