Professionals Enrere

Detecció de Mycoplasma (ATP-luminescència)

CEL025

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova s'utilitza per la detecció de contaminació per Mycoplasma tant de cèl·lules en cultiu com de medis o suplements emprats en processos de producció cel·lular.

Mètode:                                            

Luminescència

Valors de referència

Es determina la presencia o no de Mycoplasma en la mostra segons els següents valors

Interpretació de resultats  
<1 Negatiu
1 - 1.2 Zona gris
>1.2 Contaminació per Mycoplasma

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sobrenedant de cèl·lules en cultiu, medis de cultiu, suplement de cultiu i altres reactius.
Tub: Tub sense additiu
Volum mínim: 2 mL
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 24 hores
  • En refrigeració: 5 dies
  • Criopreservat a -80oC : 6 mesos

Instruccions de transport: mostres refrigerades o congelades.

Motiu de rebuig: Mostres amb temps per sobre del temps d'estabilitat.

Informació administrativa

Codi BST: CEL025
Descripció de la prova: Detecció Mycoplasma (ATP-luminescència)
Sinònims: Detecció de Mycoplasma (ATP)
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

No aplica

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin