Professionals Enrere

Recompte hematològic complet

CEL003

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova serveix per quantificar els eritròcits, leucòcits i plaquetes i per determinar les poblacions leucocitàries en una mostra biològica. És una determinació que s'utilitza com control de qualitat de components sanguinis, unitats de sang de cordó umbilical i productes per transplantament de progenitors hematopoètics, entre d'altres aplicacions.

Mètode:

El comptador Sysmex XN utilitza mètodes de citometria de Flux i enfocament hidrodinàmic.

Valors de referència:

Els resultats són quantitatius i depenen del tipus de mostra analitzada. Els paràmetres reportats i les seves unitats són:

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica, sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis, components sanguinis, etc.
Tub: Tub EDTA K3 (sang perifèrica) o Tub sense additiu (mostres anticoagulades).
Volum mínim: 1 mL
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 1 dia
  • En refrigeració: 1 dia

Instruccions de transport: Sang perifèrica preferiblement a temperatura ambient; sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis refrigerats.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL003
Descripció de la prova: Recompte hematològic complet.
Sinònims: Hemograma
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: La prova CEL003 Recompte hematològic complet es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:


 

Perfil
SCU PRE
SCU DESCONGELAT
SCU POST
SCU POST-RENTAT
SCU SE
SCU CONTROL INT
SP CONTROL MOBILITZACIÓ
SP CONTROL LIMFOAFERESIS
AFE AUTO INICIAL
AFE AUTO POSTNIGHT
AFE AL·LO INICIAL
AFE AL·LO POSTNIGHT
AFE LIMFOAFERESIS
AFE CART
MO AUTO INICIAL
MO AUTO SMART-REDUX
MO AUTO POSTNIGHT
MO AL·LO INICIAL
MO AL·LO SMART-REDUX
MO AL·LO POSTNIGHT
SEL INICIAL CD34
SEL POSTNIGHT CD34
SEL POST-MONOCLONAL CD34
SEL FR CD34+
SEL FR CD34-
SEL INICIAL CD45RA
SEL FR CD45RA-
SEL FR CD45RA+
SEL INICIAL CD133
SEL POSTNIGHT CD133
SEL FR CD133+
SEL FR CD133-
TUB A AUTO
TUB A AL·LO
TUB B/C AUTO
TUB B/C AL·LO
TUB A/B/C AL·LO ALÍQUOTA/ CART
DONANT VIROTCELL
RECEPTOR VIROTCELL

Referències

Manual Sysmex XN

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin