Professionals Enrere

Tipificació HLA-DRB1 alta resolució

LRD2009

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La tipificació HLA per alta resolució ens permet determinar el tipatge HLA a nivell al·lèlic (4 dígits) de:

 • Pacients candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Familiars idèntics de malalts candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Registre de donants voluntaris.
 • Ampliació de tipificació HLA en donants voluntaris.
 • Registre i verificació d'unitats de sang de cordó umbilical.
 • Confirmatori pre-trasplantament de donant i receptor.

Mètode:

La tècnica PCR-NGS (estratègia Long) permet la tipificació HLA d'alta resolució de gens HLA de classe I i II i de gens HLA no clàssics. Aquesta tècnica consta de diverses fases: amplificació dels gens HLA d'interès mitjançant PCR, preparació de llibreries, seqüenciació i anàlisi de resultats. Amb l'estratègia Long (fragments llargs) s'obté la seqüenciació del gen complert mentre que amb l'estratègia Short (fragments curts) se seqüencien els d'exons 2, 3 i 4 dels gens HLA-A, -B i -C i d'exons 2 i 3 dels gens HLA-DRB1, -DQB1, -DPB1, -DQA1 i -DPA1.

La tècnica PCR-SBT permet la tipificació HLA d'alta resolució d'un gen HLA aïllat. Aquesta tècnica consta de dues fases: amplificació dels exons dels gens HLA d'interès mitjançant PCR i reacció de seqüenciació dels productes amplificats. Finalment, les seqüències són analitzades mitjançant electroforesi. Se seqüencien els exons 2 i 3 del gen HLA-DRB1.

Valors de referència

Amb la tipificació d'alta resolució, per a cada gen HLA s'obtenen dos resultats, per exemple: HLA-DRB1*03:01 DRB1*13:02.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

El temps de resposta en la tipificació d'HLA d'alta resolució depèn de l'origen de la mostra:

 • Pacient o familiars de pacient candidat a trasplantament de progenitors hematopoètics (20 dies laborables).
 • Registre de donants voluntaris (20 dies laborables).
 • Ampliació de tipificació HLA en donants voluntaris (10 dies laborables).
 • Registre d'unitats de sang de cordó umbilical (20 dies laborables).
 • Verificació d'unitats de sang de cordó umbilical (20 dies laborables).
 • Confirmatori pre-trasplantament de donant i receptor (20 dies laborables).

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 4 ml
Volum mínim: 500µl.

Estabilitat:

 • En refrigeració: 2 setmanes.
 • A -20ºC: a partir de 2 setmanes.

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada

Informació administrativa

Codi BST: LRD2009
Descripció de la prova: Tipificació HLA-DRB1 alta resolució
Sinònims: HLA-DRB1 alta.
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova HLA-DRB1 alta resolució està inclosa en el perfil "Tipificació completa HLA alta resolució" (veure taula).

Perfil Proves incloses
Tipificació completa HLA alta resolució per NGS (LRD2104) HLA alta resolució A (LRD2019)
HLA alta resolució B (LRD2020)
HLA alta resolució C (LRD2021)
HLA alta resolució DRB1 (LRD2009)
HLA alta resolució DQB1 (LRD2011)
HLA alta resolució DPB1 (LRD2012)

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin