Professionals Enrere

Diagnòstic molecular coagulopaties congènites per NGS: Síndrome de Bernard-Soulier

LRD2833

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular als gens GP1BA, GP1BB i GP9 en pacients diagnosticats de BSS.

Síndrome de Bernard-Soulier (BSS)

La BSS, també coneguda com a distròfia trombocitopència hemorràgica, és un trastorn hemorràgic associat a plaquetes anormals. En els individus afectats, les plaquetes són inusualment grans i són menys nombroses de l'habitual (una combinació coneguda com a macrotrombocitopènia). Aquesta síndrome és extremadament rara, ja que només s'han informat 100 casos en la literatura, tot i que es pensa que aquesta patologia pot estar infraestimada. Les seves manifestacions clíniques inclouen, epistaxi, menorràgia, sagnat gingival i gastrointestinal. Els pacients poden experimentar sagnat sever i perllongat després de ferides lleus o cirurgia o fins i tot sense traumatisme. En la majoria dels casos, els símptomes d'hemorràgia es manifesten ràpidament després del part o durant la primera infància.

La BSS es transmet de forma autosòmica recessiva i està causada per mutacions en els gens GP1BA, GP1BB i GP9. Aquests codifiquen per tres de les quatre subunitats del receptor GPIb-V-IX localitzat a les plaquetes. La principal funció del complex GPIb-V-IX és promoure la unió de les plaquetes amb el factor von Willebrand (VWF), assegurant una hemostàsia primària normal iniciant l'adhesió plaquetària als llocs de lesions vasculars.

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troben els gens causants  de la síndrome de Bernard-Soulier (GP1BA, GP1BB i GP9).

Mètode:

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del GP1BA, GP1BB i GP9 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites. Aquestes regions també podran ser analitzades per seqüenciació tradicional.

Seqüenciació tradicional de Sanger per recomprovar la/les mutació/ns detectades en els pacients diagnosticats amb TG, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

30 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

  • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
  • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2833
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular de coagulopaties congènites per NGS: Síndrome de Bernard-Soulier.
Sinònims: Estudi genètic de la síndrome de Bernard-Soulier, seqüenciació de GP1BA, GP1BB i GP9.
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella B. SOULIER i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
  • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin