Professionals Enrere

Plasmodium sp, Anticossos (IgG, IgM, IgA). Cribratge

0182

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG, IgM, IgA enfront al Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale i Plasmodium malariae) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Identificació d'individus amb una infecció crònica o infecció passada de malària.
  • La transfusió de components sanguinis.
  • El trasplantament de cèl·lules progenitores, de cèl·lules de sang de cordó umbilical, òrgans sòlids i teixits.

Mètode:

Immunoassaig enzimàtic (EIA)

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

20 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat de sodi o heparina com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 3 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 7 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitza o amb contaminació microbiana òbvia.

Informació administrativa

Codi BST: 0182
Descripció de la prova: Plasmodium sp, Anticossos (IgG, IgM, IgA). Cribratge
Sinònims: anticossos Malària
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Inserts kits test CAPTIA Malària EIA Trinity Biotech

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin