Professionals Enrere

Citomegalovirus, DNA

0168

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció de l'ADN específic de citomegalovirus (CMV) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • La identificació d'infeccions actives per CMV.
  • El trasplantament de cèl·lules progenitores i en el trasplantament de cèl·lules de sang de cordó umbilical, ja que en pacients immunocompromesos una infecció o una reactivació de CMV pot  convertir-se en una malaltia disseminada potencialment letal.

Mètode:

Reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

30 dies naturals màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub de plasma amb EDTA o citrat com anticoagulant.
Volum mínim imprescindible: 2 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 14 dies

Instruccions de transport: Preferiblement enviar els tubs de sang total refrigerats.

Motiu de rebuig: Volum mostra insuficient.

Informació administrativa

Codi BST: 0168
Descripció de la prova: Citomegalovirus, DNA
Sinònims: DNA CMV, PCR CMV
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

- Protocol del Kit de PCR: CMV PCR RealStar kit 1.0 (Altona Diagnostics, Cat No. 021013).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin